Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Симнувања

Видови на Hattrick логоа

Боја (CMYK, Бело)
Тип на лого Ниска резолуција (PNG)
Висока резолуција (Zip/EPS)
Боја (CMYK, Без позадина, Зелено)
Тип на лого Ниска резолуција (PNG, Алфа канал)
Висока резолуција (Zip/EPS)
Црно и бело (Нијанси на сиво)
Тип на лого Ниска резолуција (PNG, Алфа канал)
Висока резолуција (Zip/EPS)
 
Server 070