Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Soupiska: Rutina a zmatení

Zkušenost s rozestavením (rutina)

Tví hráči jsou schopni hrát v libovolné formaci, ovšem pokud zvolíš takovou, se kterou nemají zkušenosti, může se projevit nesehranost (zmatení) a nepodají optimální výkon. Aby ke zmatení nedocházelo, potřebují hráči získat rutinu - odehrát v dané formaci nějaké zápasy. Zkušenost s formací se zvyšuje s každou minutou (za jeden zápas se však počítá nejvýše 90), kterou v ní tým odehraje (je jedno, zda jde o soutěžní nebo přátelské utkání). Pokud vyhraješ kontumačně, a přitom jsi nominoval alespoň 9 hráčů do pole, získáš zkušenosti jako při odehrání 90 minut. Natrénovat vyšší úroveň zavládnutí přitom trvá déle než nižší. Rutina naopak postupně klesá, pokud danou formaci nepoužíváš. K jednorázovému poklesu může také dojít při prodeji hráče.

Zmatení

Pokud tým nemá určitou formaci dostatečně zažitou, riskuje, že se nesehranost negativně projeví na jeho výkonu (kdykoliv v průběhu zápasu přijde zmatení). Čím hůře má tým formaci zvládnutou, tím je riziko zmatení větší. Pokud má s danou formací tým alespoň excelentní zkušenost, zmatení mu nehrozí. Riziko zmatení je nižší u celků s vysokou celkovou zkušeností týmu (součtem individuálních zkušeností hráčů - viz níže).

Zmatení je indikováno hláškou v zápise z utkání, přičemž je zároveň uveden stupeň organizace hry. O míře zmatení (neboli stupni organizace hry) rozhoduje opět nacvičení hrané formace - čím vyšší je zkušenost s rozestavením, tím nižší bude zmatení (neboli tím vyšší zůstane organizace hry). Pokud je vypsána řekněme katastrofální úroveň organizace, je zmatení opravdu velké, naopak pokud klesne organizace hry na solidní úroveň, bude efekt zmatení (dopad na hru) jen velmi mírný. Během poločasové přestávky (nebo před začátkem prodloužení) může trenér situaci částečně napravit a svými radami organizaci hry svého týmu zvýšit.

Individuální zkušenost hráčů

Zkušenosti pozitivně ovlivňují hráčovo působení na hřišti. Zkušenosti získávají hráči hraním zápasů. V zápasech národního poháru a divizních pohárů nasbírají hráči přibližně dvakrát tolik zkušeností než v lize. V zápasech národních pohárů druhé šance a poháru útěchy pak v porovnání s ligovými zápasy získají asi polovinu zkušeností. Mezinárodní přátelské utkání dá hráčům jen asi pětinu zkušeností, co zápas ligový, a ještě zhruba o polovinu méně zkušeností získají za přátelské utkání v rámci stejné země. Nejvíc zkušeností mohou hráči získat v zápasech za národní tým a jen o něco méně v zápasech Hattrick Masters.

Hráči získávají zkušenosti v závislosti na odehraném čase. V jednom zápase může hráč nasbírat nejvíce tolik zkušeností, kolik odpovídá odehraným 90 minutám.

Kapitán a celková zkušenost týmu

Na každý zápas můžeš určit kapitána. Kapitán by měl mít vysoké zkušenosti a vůdčí schopnosti, jelikož tyto dvě kapitánovy vlastnosti pozitivně ovlivňují ukazatel celkové zkušenosti týmu. Ta pomáhá jak předcházet zmatení, tak může zabránit nervozitě na konci důležitých dramatických utkání. V takovýchto situacích může znervóznět jen tým s nižší celkovou úrovní zkušeností v daném momentě zápasu. Rozdíl mezi celkovou úrovní zkušeností obou týmů rozhoduje o tom, do jaké míry hráči znervózní. V ligových a přátelských zápasech nervozita týmům nehrozí.

Kapitán musí být samozřejmě zvolen z hráčů základní sestavy. Pokud kapitána nevybereš, zvolí si hráči za kapitána toho, kdo se jim k tomu bude zdát vhodný.

Exekutoři pokutových kopů

Pohárové a kvalifikační zápasy mohou skončit penaltovým rozstřelem, pokud ani prodloužení neurčí vítěze. Pořadí hráčů pro penaltový rozstřel můžeš určit přes formulář dostupný ze stránky pokynů k zápasu. Při volbě pořadí střelců pamatuj na to, že není nic více nervydrásajícího, než penaltový rozstřel. Při každém pokutovém kopu je provedena zkouška zkušeností exekutora (vztahuje se pouze na penaltový rozstřel). Krom zkušeností jsou brány v potaz také střelcovy schopnosti zakončování a standardky (také technická specialita). U brankářů je zohledňováno pouze chytání.

 
 
Server 081