Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Zaměstnanci

Zaměstnanci mají pro tvůj tým a rozvoj tvého klubu zásadní význam. Během zápasů sice nestojí v přední linii, ale pracují s hráči během týdne nebo se starají o jiné oblasti činnosti klubu. Doplňují hlavního trenéra a pro tebe jako manažera je klíčové, abys měl ve svém týmu správné lidi.

Vliv zaměstnanců a úrovně schopností

Každý přínos, který získáš najmutím kvalifikovaného zaměstnance, je realizován jako pevný bonus k existující charakteristice týmu. Tento bonus vždy uvidíš. Ale jelikož týmové charakteristiky mají dynamickou povahu a jsou ovlivňovány různými faktory, přesně odhadnout konečný účinek dosažený najmutím zaměstnance může být obtížné. Můžeš si být jistý jen tím, že jdeš správným směrem. Zaměstnanci s vyšší úrovní schopností mají větší přínos. Zmíněné bonusy jsou lineární - to znamená, že každá další úroveň dovednosti přispívá stejným dílem jako ta předchozí. Pokud máš více zaměstnanců jednoho typu, jejich bonusy jsou kombinovány a aplikovány jen jednou. To znamená, že asistent trenéra 4. úrovně má stejný účinek jako dva asistenti trenéra 2. úrovně. Abychom ti to zjednodušili, aktuální výše bonusu poskytovaná tvými současnými zaměstnanci nebo zaměstnanci, které se chystáš najmout, bude vždy uvedena na stránce Zaměstnanci. Tabulka se všemi typy zaměstnanců a bonusy je uvedena i na konci této kapitoly.

Počet tvého personálu

Celkem můžeš najmout až 4 zaměstnance. Můžeš zaměstnat dva asistenty trenéra najednou, u dalších typů zaměstnanců ti vedení povolí najmout nejvýše jednoho.

Najímání a propouštění

Při najímání zaměstnance musíš zvolit délku jeho smlouvy do maximální výše 16 týdnů. Čím delší smlouvu zaměstnanci nabídneš, tím menší týdenní plat bude mít. Pokud změníš své plány a budeš potřebovat místo pro jiného zaměstnance, smlouvu můžeš předčasně vypovědět. V tom případě mu ale budeš muset vyplatit odstupné ve výši dvojnásobku částky, kterou jsi ušetřil díky jeho dlouhodobé smlouvě, což může být nákladné. Dále platí, že zaměstnance nemůžeš vyhodit během prvního a posledního týdne platnosti jeho smlouvy. Kromě výše uvedených neexistují žádná další omezení v tom, jak často děláš změny mezi svými zaměstnanci.

Vypovězení smlouvy

Pokud zaměstnanci vypovíš smlouvu, budeš mu muset zaplatit odstupné ve výši dvojnásobku částky, kterou jsi do té doby ušetřil. Pokud jsi se zaměstnancem úrovně 3 podepsal smlouvu na 13 týdnů (s platem 4 800 US$ týdně) a v 8. týdnu ji chceš vypovědět, doposud jsi mu vyplatil celkovou částku 38 400 US$. Pokud bys mu však na začátku nabídnul smlouvu na 8 týdnů, zaplatil bys mu 8 krát 6 000 US$, celkem tedy 48 000 US$. Dlouhodobější smlouvou jsi proto ušetřil 9 600 US$ a odstupné bude činit 19 200 US$.

Cena/týden

Délka smlouvy Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Úroveň 4 Úroveň 5
1 týden 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 týdny 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 týdny 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 týdny 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 týdnů 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 týdnů 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 týdnů 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 týdnů 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 týdnů 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 týdnů 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 týdnů 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 týdnů 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 týdnů 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 týdnů 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 týdnů 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 týdnů 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Kategorie zaměstnanců

Asistent trenéra

Bonus k rychlosti tréninku poskytovaný asistenty trenéra je připočítán ke stávající efektivitě tréninku tvého týmu. Předtím, než se rozhodneš investovat do asistentů trenéra, se ujisti, že máš dobrého hlavního trenéra. Ale pokud tomu tak je, najmutí několika schopných asistentů trenéra může být dobrou strategií pro všechny týmy zaměřující se na trénink.

Úroveň Rychlost tréninku Riziko zranění Forma
Úroveň: 0
Bez bonusu 40% Bez bonusu
Úroveň: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Úroveň: 2
+7% +5% +0,1
Úroveň: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Úroveň: 4
+14% +10% +0,2
Úroveň: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Podrobnosti o vlivu

Bonus je připočítán ve formě násobitele současné efektivity tréninku určené kvalitou tvého hlavního trenéra, zvolenou intenzitou tréninku a podílem tréninku kondice. Například pokud máš solidního trenéra, 100% intenzitu tréninku a 10% podíl tréninku kondice, pro 22letého hráče s nadstandardní tvorbou hry budou dosaženy následující rychlosti tréninku

Žádný asistent trenéra: 8 týdnů do další úrovně
Asistent trenéra úrovně 5: 7 týdnů do další úrovně
Asistenti trenéra s celkovou úrovní 10: 6 týdnů do další úrovně

Můžeš najmout až dva asistenty trenéra najednou. Pokud máš několik asistentů trenéra, na základě kombinace jejich úrovní schopností bude určen jediný bonus. To znamená, že asistent trenéra úrovně 4 přispívá naprosto stejně jako dva asistenti trenéra úrovně 2.

Najmutí dalších asistentů trenéra má dva vedlejší efekty. Zvyšují skrytou formu, ale zároveň i riziko zranění.

Riziko zranění je počítáno jako pravděpodobnost zranění během zápasu na tým, nikoli na hráče. Výchozí hodnota pro tvůj tým činí 0,4 zranění na zápas. Lékař úrovně 5 tuto hodnotu sníží na 0,025. Asistenti trenéra zvyšují počet zranění za zápas o 0,025 za každou úroveň. To znamená, že asistent trenéra úrovně 5 posouvá základní hodnotu na 0,525 zranění za zápas (0,15 s lékařem úrovně 5) a dva asistenti trenéra úrovně 5 znamenají základní hodnotu 0,65 zranění za zápas (což lékař úrovně 5 vrátí na výchozí hodnotu 0,275).

Jak již bylo zmíněno, asistenti trenéra zvyšují skrytou formu tvých hráčů. S plnými 10 celkovými úrovněmi asistentů trenéra se skrytá forma zvýší o půl stupně. Jinými slovy, dva asistenti trenéra úrovně 5 podpoří skrytou formu z poloviny tak jako trenér formy úrovně 5.

Zpět ke kategoriím zaměstnanců

Lékař

Lékaři jsou odpovědní za celkový zdravotní stav tvých hráčů. To znamená, že se podílejí na prevenci zranění i na rehabilitaci, pokud ke zranění přesto dojde. Schopný lékař v týmu dokáže snížit riziko zranění i zrychlit uzdravování tvých hráčů.

Úroveň Rychlost léčby Riziko zranění
Úroveň: 0
Bez bonusu 40%
Úroveň: 1
+20% -7,5%
Úroveň: 2
+40% -15%
Úroveň: 3
+60% -22,5%
Úroveň: 4
+80% -30%
Úroveň: 5
+100% -37,5%

Podrobnosti o vlivu

Vždy když hraješ zápas, existuje určité riziko, že se tví hráči zraní. Schopný lékař toto riziko ve vztahu ke všem hráčům snižuje. Lékař úrovně 5 sníží základní riziko zranění z 0,4 na zápas na 0,025 na zápas, ale měj na paměti, že jiné okolnosti - jako najmutí asistentů trenéra - mohou toto riziko opět zvýšit.

Pokud se hráč zraní, lékař urychlí jeho rekonvalescenci. V Hattricku se zranění zobrazují jako předpokládaná doba léčení v týdnech. Při každé denní aktualizaci se hráč o kousek přiblíží k 90 % zdraví (při němž může opět hrát, i když stále není zcela fit) a nakonec ke 100 % zdraví, kdy již nezbývají žádné známky zranění.

Tento graf ukazuje, nakolik rychleji se hráč zotaví ze zranění podle toho, zda máš v týmu lékaře nebo ne. Bez lékaře se 19letý hráč zotaví za 3 týdny. S lékařem úrovně 2 bude fit za zhruba 2 týdny. A lékař úrovně 5 mu pomůže se uzdravit za přibližně týden a půl.

29letý hráč se stejným zraněním by se bez lékaře zotavil za 6 týdnů. Lékař úrovně 1 by snížil dobu uzdravování na přibližně 5 týdnů. A s lékařem úrovně 5 by to trvalo necelé 3 týdny.

Zpět ke kategoriím zaměstnanců

Psycholog

Psychická stránka hry je skoro tak důležitá jako ta fyzická. Najmutí psychologa ti může skutečně pomoci vytvořit vítězného ducha! Tento člen personálu ti pomůže udržet důvěru týmu ve vlastní hru i pečovat o náladu v týmu.

Úroveň Nálada v týmu Sebedůvěra
Úroveň: 0
Bez bonusu Bez bonusu
Úroveň: 1
+0,1 +0,2
Úroveň: 2
+0,2 +0,4
Úroveň: 3
+0,3 +0,6
Úroveň: 4
+0,4 +0,8
Úroveň: 5
+0,5 +1

Podrobnosti o vlivu

Nálada v týmu je ovlivňována tím, jaké nasazení jsi naordinoval svým hráčům během posledních soutěžních zápasů. Ihned po zápase tak může týmová nálada stoupnout nebo klesnout, v závislosti na udělených pokynech. Do dalšího zápasu se ale bude týmová nálada blížit ke střední hodnotě, což znamená, že vysoká nálada v týmu pomalu klesá, zatímco nízká nálada v týmu pomalu roste. Psycholog ti může v tomto procesu pomoci tím, že zvýší střední hodnotu, k níž se nálada v týmu přirozeně blíží. Vyšší střední hodnota znamená, že vysoká týmová nálada bude klesat pomaleji a nízká poroste rychleji. Každá úroveň psychologa zvýší střední hodnotu o desetinu stupně. To znamená, že psycholog úrovně 5 zvýší střední hodnotu nálady tvého týmu o 0,5 stupně.

Psycholog také podporuje týmovou sebedůvěru. Ta je především ovlivňována výsledky tvého týmu a počtem vstřelených gólů. Ale psycholog rovněž přispívá, jeho přídavek je celý stupeň u úrovně 5, tedy pětina stupně za každou úroveň.

Zpět ke kategoriím zaměstnanců

Trenér formy

Výkon hráče není určen pouze jeho technickými dovednostmi a kondicí. Hráči jsou také někdy ve formě a jindy z formy, což může ovlivnit hodně faktorů, nejen psychických.

Trenér formy se specializuje na to, aby ze tvých hráčů dostal co nejvíc. Udržuje kádr ve formě a motivovaný. Najmout trenéra formy nepřinese okamžitý ani trvalý efekt, ale pro některé týmy může být v některých situacích dobrou volbou.

Úroveň Forma
Úroveň: 0
Bez bonusu
Úroveň: 1
+0,2
Úroveň: 2
+0,4
Úroveň: 3
+0,6
Úroveň: 4
+0,8
Úroveň: 5
+1

Podrobnosti o vlivu

Forma hráče ukazuje, jak blízko je k výkonu na úrovni svého maximálního potenciálu. Hodnota zobrazená u hráče je ta, která se použije v simulaci zápasu. Nicméně, aktuální forma má vždy nějaké směřování a blíží se hodnotě, která je označována jako skrytá forma. Pomocí trenéra formy získáš bonus k aktualizacím skryté formy. Kdykoliv je skrytá forma hráče změněna (což se stává přibližně jednou za dva týdny), každá úroveň trenéra formy zvýší skrytou formu o 0,2 stupně. To znamená, že trenér formy úrovně 5 zvýší skrytou formu hráče o celý stupeň, kdykoli je jeho skrytá forma změněna. Měj na paměti, že skrytá forma může stále klesnout, ale průměrná skrytá forma během delší doby bude vyšší.

Zpět ke kategoriím zaměstnanců

Finanční ředitel

Finanční ředitel zvyšuje ekonomický prostor manažera, což může být zvláště důležité pro bohaté kluby.

(Nové týmy nemusí o finančním řediteli vůbec uvažovat.)

Vedení klubu stanoví limit prostředků, které má manažer k dispozici na výdaje, jako jsou platy hráčů, ceny za přestup nebo rozšiřování stadionu. Ostatní aktiva budou pod kontrolou vedení pro zajištění budoucí stability klubu. V případě potřeby vedení uvolní prostředky z rezerv do použitelného kapitálu, ale pouze v uvážlivé míře. Do rezerv budou každý týden převedena 2 % celkové hotovosti.

Najmutím finančního ředitele přesvědčíte vedení, aby vám poskytlo více provozního kapitálu i větší návratnost hotovosti z rezerv. Díky tomu bude moci manažer investovat agresivněji, než by mu jinak vedení dovolilo. Finanční ředitel tedy může být nutností pro týmy, které několik sezón spořily a nyní chtějí utratit více peněz v krátké době, aby zaútočily na pohár nebo ligový titul.

Úroveň Max peněz Návrat/týden
Úroveň: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Úroveň: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Úroveň: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Úroveň: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Úroveň: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Úroveň: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Příklad: Tým Tycoon nahromadil 1,6 miliardy Kč v hotovosti. Bez finančního ředitele umožní vedení manažerovi použít pouze 600 milionů Kč najednou. Když manažer utratí 80 milionů Kč a k utracení bude zbývat 520 milionů Kč, vedení bude uvolňovat další prostředky k investicím, ale pouze pomalým tempem 2 milióny Kč týdně.

Nyní si tým Tycoon najme finančního ředitele úrovně 3. Vedení získá více důvěry v odpovědné nakládání s prostředky. Pracovní kapitál se zvýší na 840 miliónů Kč a uvolňování peněz z rezerv se zrychlí na 12 milionů Kč týdně. Takže, dokud bude mít klub na provozním účtu méně než 840 miliónů Kč, uvolní vedení každý týden automaticky z klubových rezerv dalších 12 milionů Kč. Pokud provozní hotovost překročí 840 miliónů Kč, například díky prodeji hráčů, budou prostředky naopak převáděny do rezerv, a to každý týden vždy 2 % z celkové hotovosti.

Zpět ke kategoriím zaměstnanců

Asistent taktiky

Nabráním asistenta taktiky získá tvůj tým více herní flexibility. Účinky asistenta jsou krátkodobé, jelikož má vliv pouze na nadcházející zápas - dej pozor, ať jej máš, když jej tvůj tým potřebuje.

Úroveň Extra střídání / pokyny Přizpůsobení stylu hry
Úroveň: 0
Bez bonusu Bez bonusu
Úroveň: 1
+1 +20pp
Úroveň: 2
+2 +40pp
Úroveň: 3
+3 +60pp
Úroveň: 4
+4 +80pp
Úroveň: 5
+5 +100pp

Podrobnosti o vlivu

Místo stávajících pěti pokynů na zápas (které mohou být využity pro střídání, změnu pokynů nebo prohození pozic) můžeš nastavit jeden extra pokyn navíc za každou úroveň Asistenta taktiky, tedy maximálně 10 pokynů s asistentem taktiky na úrovni 5. To samozřejmě nic nemění na tom, že za zápas můžeš vystřídat jen 3 hráče.

Styl hry je umožněn v rozmezí 100% defenzivní (stávající defenzivní trenér) a 100% ofenzivní (stávající ofenzivní trenér), neutrální je přesně uprostřed. Změnu stylu hry je možné provést pro každý zápas a získáš 20 procentních bodů flexibility za každou úroveň Asistenta taktiky.

Takže pokud máš defenzivního trenéra a Asistenta taktiky úrovně 5, bude ti umožněn styl hry od 100% defenzivního po neutrální. Pokud máš neutrálního trenéra a Asistenta taktiky úrovně 5, umožněný styl hry bude mezi 50% defenzivním a 50% ofenzivním.

Asistenta taktiky musíš mít mezi zaměstnanci během zápasu. Pokud nastavíš zápasové pokyny s Asistentem taktiky a pak jej vyhodíš nebo mu vyprší kontrakt, zápas bude nasimulován bez dodatečných pokynů a s implicitním stylem hry pro typ tvého trenéra.

 
 
Server 080