Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Pomoc »   Příručka »   Přestupy 

Přestupy

Přestupová listina je jediný kanál, kterým můžeš získat hráče z jiných klubů, nebo zpeněžit ty hráče, které už nepotřebuješ. Všichni hráči, které tvůj tým kupuje nebo prodává, jsou pro přehlednost zobrazeni na stránce "nabídky". Pamatuj, že celkově nesmíš mít v týmu více než 50 hráčů.

Prodej hráčů

Když chceš prodat hráče, musíš jej umístit na přestupovou listinu. Odkaz na prodej nalezneš přímo na stránce daného hráče, stačí jen vyplnit vyvolávací cenu. Pro představu o hodnotě hráče můžeš použít Porovnání přestupů, každopádně můžeme vždy doporučit nasazení rozumné vyvolávací ceny. Abys však mohl hráče umístit na přestupovou listinu, musí ve tvém klubu nastoupit alespoň k jednomu zápasu, resp. hráče není možné zařadit na přestupovou listinu vícekrát, než kolik za tým odehrál utkání. Tato podmínka neplatí pro hráče, které vytáhneš z dorostenecké akademie či původní hráče, kteří jsou v tvém týmu od jeho obdržení. Aukce trvá tři dny, což je doba, po kterou bude hráč na přestupovém trhu nabízen, poté přejde do klubu, který za něj nabídl nejvíc (za předpokladu, že někdo byl ochoten zaplatit alespoň vyvolávací cenu). Prodaný hráč odejde z klubu ihned po skončení dražby, pokud některý z týmů zapojených do přestupu nehraje v té době zápas - v takovém případě hráč změní dres hned po skončení tohoto zápasu. Pokud se kupec nenajde, zůstane hráč ve tvém klubu. Pamatuj, že jakmile hráče umístíš na přestupovou listinu, nemůžeš to vzít zpět. Jediná možnost, jak si hráče přesto ponechat, je nabídnout za něj nejvíc a koupit ho sám (je to bráno jako každý jiný přestup).

Nákup hráče

Trh s hráči - přestupovou listinu - najdeš v menu Svět, nebo se na něj dostaneš přes stránku nabídek v sekci Můj klub. Vyber si kritéria, která má hráč splňovat, a interval uzávěrky. Pokud chceš na vybraného hráče přihodit, klikni na jeho jméno. Nabídku musíš zvýšit alespoň o 2 % (nebo 1 000 US$, což je nejmenší akceptovatelná částka příhozu). Pamatuj, že při nakupování hráčů nesmí součet přestupové částky a mzdy daných hráčů (vždy při přestupu k tobě hradíš hráči jeho první výplatu) být více než 200 000 US$ v mínusu.

Na hráče můžeš přihazovat až do posledního okamžiku. Pokud někdo přihodí během posledních tří minut dražby, je uzávěrka o další 3 minuty (od příhozu) prodloužena.

Pro určení ceny jsou rozhodující informace o hráčových vlastnostech - dovednostech, věku atd. Jedním z vodítek pro přibližné určení ceny může být "Porovnání přestupů", které ti zobrazí cenu nedávno prodaných srovnatelných hráčů. (Pozor, při porovnávání nejsou posuzovány všechny dovednosti!)

Automatizované příhozy

Automatizované příhozy fungují stejně jako běžné příhozy. Pokud zadáš maximální příhoz, systém bude v případě potřeby automaticky přihazovat a zvyšovat nabídku o nejnižší možnou částku (2%, minimálně 1 000 US$).

Zadaný maximální příhoz můžeš kdykoliv změnit (snížit i zvýšit), ale samozřejmě nemůžeš zrušit svou aktuální (v tu chvíli nejvyšší) nabídku. Nastavené maximum vidíš pouze ty, ostatní manažeři vidí jen aktuálně nabídnutou částku.

Jak již bylo zmíněno, nelze nastavit více maximálních příhozů současně. Jakmile však při dražbě aktuální nabídka dosáhne nastavené maximum, již se nadále nepočítá jako automatizovaný příhoz, takže pak můžeš hned nastavit další maximální příhoz.

Existují speciální případy (třeba když dva týmy zadají stejný maximální příhoz, nebo když o hráče usilují dva týmy), které jsme ošetřili chytrým chováním. Několik příkladů pro lepší vysvětlení.

Poplatky

Za umístění hráče na přestupovou listinu zaplatíš 1 000 US$. Po úspěšném prodeji je potřeba zaplatit část z utržených prostředků agentům a mateřskému a předchozímu klubu. Na stránce hráče je vždy uvedeno, jak velký díl z prodejní ceny ti zůstane. Zde jsou základní informace pro výpočet tohoto podílu:

Kolik si ponechá agent, záleží na tom, jak dlouho byl hráč ve tvém klubu.

Mateřský klub vždy dostane rovná 2 % z přestupové ceny. Rovněž tvůj klub tedy obdrží 2 % z každého přestupu svých odchovanců.

Z prodejní ceny jsou dále stržena vždy rovná 3 %, z těchto prostředků vyplácí HFA podíl předchozímu klubu. Kolik skutečně předchozí klub obdrží, záleží na počtu zápasů, které za něj hráč odehrál.

Přesná čísla jsou uvedena v příloze pravidel - přestupové poplatky.

Při prvním prodeji nemají hráči předchozí klub. Pokud tedy poprvé prodáváš svého odchovance, dostaneš peníze jako předchozí klub, až pokud bude hráč opětovně prodán novým vlastníkem.

Přestupová částka přechází do rezervy představenstva

U některých hráčů se může představenstvo rozhodnout uložit část z přestupové částky do rezerv.

K tomu dochází u určitých hráčů, pro většinu manažerů se bude jednat o výjimečnou situaci.

Představenstvo ti oznámí možnost uložení peněz během procesu umisťování hráče na přestupovou listinu, a zároveň i částku, kterou uloží v rezervě.

Představenstvo se tak může rozhodnout v případě finanční spekulace, nebo když se snažíš uchovat hodnotu hráče. Tím pochopí, že není třeba hráče nahrazovat z důvodu ztráty konkurenceschopnosti. (V minulosti byli tito hráči komunitou označování pojmem "Zlaté cihličky", kdy si uchovávali cenu po delší časový úsek).

Momentálně se představenstvo rozhodne zadržet peníze za brankáře (s minimálně solidním chytáním) či potenciální trenéry (alespoň solidní vůdčí schopnosti v kombinaci s minimálně neadekvatními zkušenostmi).

Procento obdržené částky za prodej, které pošle představenstvo do rezerv, záleží na počtu odehraných zápasů za tvůj tým.

Všeobecné pravidlo je takové, že pro pravidelně hrající hráče ti částka zůstane k dispozici - bez uložení do rezerv. Aby takový hráč splňoval "pravidelnost", musí odehrát alespoň 60 minut za týden.

Zranění hráče se do doby nepočítá, ale pokud zdravý hráč nehraje zápasy, více peněz půjde do rezerv.

Příklad: hráč splňuje kritéria "Zlaté cihličky", a zároveň nastoupil ke všem ligovým utkáním v sezóně. Když se jej manažer rozhodne poslat na přestupovou listinu, představenstvo nebude nijak zasahovat. Po odečtení provize agentům mu zůstane celá hotovost. K tomu ovšem nedojde a hráč se dostane na lavičku. Po 2 týdnech bude 12% částky uloženo do rezerv. 24% se uloží po 4 týdnech na střídačce. Manažer se jej pak rozhodne znovu nasazovat. Po 6 týdnech hraní v ligových či pohárových zápasech bude celá přestupová částka k dispozici v hotovosti.

Pravidlo je takové, že je potřeba 3 týdnů hraní v ligových nebo pohárových utkání k vymazání 2 týdnů bez zápasů. V případě hraní pouze přátelských utkání se tato doba zdvojnásobuje. Představenstvo nic neuloží do rezerv také v případě, kdy se jedná o odchovance či hráče, který přišel do tvého klubu během posledních dvou týdnů, a neměl šanci se probojovat do základu.

Vliv přestupů na náladu v týmu

Změny v kádru mohou nepříznivě ovlivnit náladu v týmu. Riziko poklesu nálady v týmu roste s tím, čím příjemnější hráče prodáváš, nebo čím protivnější hráče kupuješ. Při prodeji odchovance do šesti dnů od přeřazení z mládeže pád nálady v týmu nehrozí.

Výpadky serveru

Při přestupech je potřeba počítat s možností výpadku serveru, proto se uzávěrky přestupů mohou prodloužit. Může se ovšem i stát, že se uzávěrku prodloužit nepodaří a hráč bude prodán za aktuální nabídku v okamžiku výpadku. K dokončení přestupu dojde pouze v případě, kdy hráč skutečně dorazí do nového klubu, do té chvíle se může uzávěrka jeho přestupu odložit, a to v případě, že dojde právě k nějakému takovému výpadku.

S tímto rizikem je potřeba počítat, zejména pokud dáváš na trh hráče s nízkou vyvolávací cenou, nebo pokud necháváš přihazování na poslední chvíli. Doporučujeme umístit hráče na trh za cenu, kterou pokládáš za rozumnou, abys předešel zklamání při prodeji za nižší cenu při neočekávaném výpadku serveru.

Fair-Play a obchod s hráči

Dobří hráči a peníze jsou dva klíčové aspekty Hattricku, a proto je velmi důležité, aby žádný tým neprofitoval z nekalých praktik na přestupové listině. To znamená, že je zakázán nákup hráčů za přemrštěné ceny, stejně jako všechny aktivity, jejichž výsledkem má být jakýkoliv finanční prospěch pro klub. Pouze hráčské vlastnosti, jako jednotlivé dovednosti, věk, unikátnost a potenciál pro NT/U21, které mají vliv na samotnou hru, hrají roli v určení tržní ceny hráče.

GameMasteři mají pravomoc kontrolovat všechny obchody, upravovat přemrštěné přestupové ceny, udělovat pokuty, a případně též účastníky podvodného přestupu vyloučit z Hattricku. Pokud obdržíš zjevně nepřiměřeně vysokou nabídku na některého ze svých hráčů, neprodleně informuj o této skutečnosti GameMastery.

 
 
Server 081