Používáme cookies - pomáhají nám poskytovat lepší uživatelské prostředí.
Užíváním našeho webu svoluješ k tomu, abychom ukládali a přistupovali k souborům cookies na tvém zařízení.

Zápas: Základy

Najít nejlepší sestavu je jedna z největších výzev Hattricku. V této kapitole se podíváme na to, jak zápas ovlivňují dovednosti jednotlivých hráčů, a na další důležité věci.

Základy simulace zápasů

V každém poločase je přidělen určitý počet šancí. O tom, který tým je získá, rozhoduje záloha. Tým s vyšším držením míče má vyšší pravděpodobnost, že jich získá víc než soupeř.  Když je týmu přidělena šance, určí se, kudy je vedena. Může jít o standardní útok po levém či pravém křídle nebo středem hřiště, případně o šanci ze standardní situace (volné kopy a penalty). Při rozhodování o úspěšnosti šance se porovná síla útoku s protivníkovou obranou v daném sektoru.

Běžné a další šance

V každém zápase je výše popsaným způsobem rozdělen určitý pevně daný počet šancí (jsou označovány jako běžné). Některé z těchto šancí (tzv. otevřené) přitom vždy připadnou jednomu nebo druhému týmu podle zálohy, jiné (tzv. exkluzivní příležitosti) jsou předurčeny výlučně každému ze soupeřů, a pokud je jeho záložní řada nedokáže přetavit v šanci, propadají (nezíská je druhý tým).

Většina běžných šancí je zmíněna v zápisu z utkání, ale ty, při nichž byl útočící tým příliš vzdálen vstřelení gólu, vypsány nejsou. (Pozn. v české verzi záznamu nemusí být u některých šancí středem uvedena strana útoku, u ostatních běžných šancí je strana uvedena vždy).  Tým může skórovat i z dalších šancí – takzvaných Speciálních událostí nebo z protiútoků. O způsobu jejich fungování se dozvíš v dalších dvou kapitolách věnovaných zápasům.

Domácí prostředí

Domácímu týmu pomáhají jeho fanoušci. Je běžné, že doma má tým vyšší procento držení míče než venku.  V derby (nastává, pokud jsou oba týmy ze stejného regionu) pomáhají fanoušci domácímu týmu jako obvykle, týmu, který je v zápise označen jako hostující, zhruba o polovinu méně. Pokud je zápas hrán na neutrální půdě, fanoušci nepomáhají ani jednomu z týmů.

Psychologie a zaměření trenéra

Nálada v týmu, sebedůvěra a přístup k zápasu také ovlivňují výkon týmu. O tom, jak Hattrick tyto aspekty napodobuje, se dočteš v kapitole Psychologie.
Svůj vliv má i to, zda trenér preferuje útok, obranu, nebo je označován jako neutrální. O tom se víc dozvíš v kapitole Trenér.

Hodnocení výkonu, to je, oč tu běží

Po skončení zápasu se dozvíš hodnocení, které podal tým jako celek. Jednotlivé činnosti se hodnotí zvlášť a útok a obrana odděleně podle příslušné části hřiště. Tato hodnocení se během zápasu používají k vypočtení jeho průběhu.

Zápasová hodnocení (škála začíná stupněm odstrašující a končí úrovní Boží) jsou dále upřesněna čtyřmi podstupni: mnohem horší, horší, lepší a mnohem lepší. Snáze tak zjistíš v jaké oblasti v rámci základního hodnotícího stupně se skutečný výkon nachází. Hodnocení "solidní (mnohem lepší)", je tak jen o velmi málo horší než "excelentní (mnohem horší)", ovšem výrazně lepší než "ucházející (mnohem horší)".

Hvězdičková hodnocení

Po skončení zápasu jsou hráči podle předvedeného výkonu ohodnoceni hvězdičkami.

Uvědom si, že hvězdičkové hodnocení udává pouze výkon jednotlivého hráče na konkrétním postu v konkrétním zápase a je tedy vhodné k porovnání výkonu jednotlivých hráčů na stejném postu. Rozhodně není nejlepším nástrojem na porovnávání síly týmu jako celku. Pokud chceš porovnat sílu dvou týmů, udělej to porovnáním zápasových hodnocení v jednotlivých sektorech.

Povšimni si též, že faktory ovlivňující výkon týmu (např. snížení výkonu pří více hráčích na středovém postu - viz kapitola Soupiska: Základy) se na hvězdičkovém hodnocení neprojevují.

Dovednosti hráčů a zápasová hodnocení

Stručně řečeno, úroveň zálohy rozhoduje o tom, kolik šancí si tým během zápasu vytvoří. Na ostatních částech týmu pak závisí úspěšnost jejich proměňování.

Následující tabulka by ti měla částečně pomoci při sestavování týmu. Ber ale na vědomí, že údaje v ní uvedené jsou pouze orientační.  Někdy je výkonnostní rozdíl mezi dvěma po sobě uvedenými vlastnostmi zcela minimální, jindy naopak obrovský. Kromě toho není uvažován vliv individuálních pokynů a ztráty výkonu při nasazení dvou a více hráčů na středovém postu jedné řady (viz předchozí kapitola).

Část týmu Vlivy (sestupně podle důležitosti)
Záloha Tvorba hry středních záložníků
Tvorba hry krajních záložníků
Tvorba hry středních obránců
Tvorba hry útočníků
Tvorba hry krajních obránců
Útok po levém křídle Křídlo levého krajního záložníka
Křídlo levého krajního obránce
Zakončování útočníků
Přihrávky levého středního záložníka
Přihrávky levého krajního záložníka
Křídlo útočníků
Přihrávky útočníků
Přihrávky středních záložníků
Levá obrana Bránění levého krajního obránce
Chytání brankáře
Bránění levého středního obránce
Bránění levého krajního záložníka
Bránění prostředního středního obránce
Bránění brankáře
Bránění levého středního záložníka
Bránění prostředního středního záložníka
Střední útok Zakončování útočníků
Přihrávky útočníků
Přihrávky středních záložníků
Zakončování středních záložníků
Přihrávky krajních záložníků
Střed obrany Bránění středních obránců
Chytání brankáře
Bránění středních záložníků
Bránění krajních obránců
Bránění brankáře
Bránění krajních záložníků
Útok po pravém křídle Křídlo pravého krajního záložníka
Křídlo pravého krajního obránce
Zakončování útočníků
Přihrávky pravého středního záložníka
Přihrávky pravého krajního záložníka
Křídlo útočníků
Přihrávky útočníků
Přihrávky středních záložníků
Pravá obrana Bránění pravého krajního obránce
Chytání brankáře
Bránění pravého středního obránce
Bránění pravého krajního záložníka
Bránění prostředního středního obránce
Bránění brankáře
Bránění pravého středního záložníka
Bránění prostředního středního záložníka
 
 
Server 080