ما از کوکی استفاده می‌کنیم - این به ما کمک می‌کند که به شما تجربه بهتری بدهیم.
با استفاده از وبسایت ما، شما می‌پذیرید که ما می‌توانیم روی رایانه شما کوکی ذخیره کنیم و به آن‌ها دسترسی داشته باشیم.

تعویض

همان‌طور که در بخش «ترکیب چیدن» ذکر شد، اگر یکی از بازیکنانتان مصدوم شود، بازیکن جایگزین، به‌صورت خودکار وارد زمین می‌شود. اما می‌توانید پیش‌شرط تعویض نیز برای بازی تعیین کنید.

تعویض‌های از پیش تعیین شده

می‌توانید برای تغییر تاکتیکی یا فقط برای جایگزین کردن یک بازیکن خسته با بازیکنی تازه نفس، دست به تعویض بزنید. برای مثال می‌توانید یک مهاجم بیرون کشیده و یک مدافع به خط دفاعی اضافه کرده تا نتیجه را حفظ کنید؛ و یا اگر عقب هستید، می‌توانید یک مدافع کم کرده و مهاجمی تازه‌نفس وارد زمین نمایید. همچنین می‌توانید به بازیکنان، دستورات فردی بدهید.

تعیین پیش‌شرط تعویض

برای تعیین تعویض، باید در قسمت چیدمان بازی، به صفحه‌ی «تعویض‌ها/دستورات» بروید؛ حال بازیکنی که می‌خواهید از زمین خارج شود را انتخاب کنید. می‌توانید تعیین کنید که تعویض در دقیقه‌ی خاصی از بازی انجام شود و/یا با استفاده از گزینه‌ی «تنظیمات پیشرفته» بر اساس حوادثی که احتمالاً در بازی رخ خواهد داد، انجام شود. علاوه بر این، در قسمت تنظیمات پیشرفته همچنین می‌توانید دستوراتی تعیین کنید برای وقتی که یکی از بازیکنان شما (یا تیم حریف) از بازی اخراج می‌شود یا دستوراتی برای تغییر موقعیت بازیکن در طول بازی تعیین کنید.

تعیین تغییر رفتار

تغییر رفتار بازیکنان را نیز باید از منوی «تعویض‌ها/دستورات» تعیین کنید. باز هم مانند قسمت تعویض، یک بازیکن انتخاب کرده و شرایط را برای زمانی که می‌خواهید رفتارش تغییر کند، تعیین ‌کنید.

قبل از شروع بازی می‌توانید پنج دستور تعیین کنید

برای پنج بازیکن مختلف، می‌توانید پیش‌شرط تعیین کنید (اعم از تعویض و تغییر رفتار). اما به‌ یاد داشته باشید داور بازی به شما اجازه نخواهد داد که بیش از سه تعویض در یک مسابقه داشته باشید.

این دستورات وقتی عملی می‌شوند که شرایط موردنظر شما ایجاد شده باشد.

دستوراتی که تعیین کرده‌اید، به محض اینکه شرایطش به‌وجود آمد، در زمین اجرا می‌شوند. اما اگر شرایط ایجاد نشد، دستورات موردنظرتان اعمال نخواهند شد. اگر برای دقیقه‌ی ۶۵ بازی تحتِ هر شرایطی، یک تعویض در نظر گرفته باشید، رأس دقیقه‌ی ۶۵ تعویضتان انجام خواهد شد. حال اگر برای دقیقه‌ی ۷۰ و در نظر گرفتن این شرط که اگر از حریف جلو بودید، تعویض تعیین کرده‌اید؛ پس از دقیقه‌ی ۷۰ هر زمانی که شرایط مدنظر شما برقرار شد، تعویض انجام می‌شود؛ این بدان معناست که اگر به‌عنوان مثال در دقیقه‌ی ۸۰ گل برتری را به ثمر رساندید، همان لحظه تعویض انجام خواهد شد.

اگر برای دقیقه‌ی ۷۰، دو تعویض تعیین کرده باشید؛ یکی برای حالتی که از حریف جلو بودید و دیگری برای حالتی که با بیش از یک گل از حریف جلو بودید، و در طول بازی قبل از رسیدن به دقیقه‌ی ۷۰، با سه گل از حریف جلو باشید، هر دو دستور در نظر گرفته می‌شوند.

لطفاً توجه داشته باشید: اگر دو تعویض در شرایط یکسان (برای مثال: از نظر دقیقه بازی و نتیجه بازی) تعیین کرده باشید، در یک زمان واحد دستورات اجرا نخواهند شد ولی بر اساس ترتیب ایجاد دستورات و شماره دستورات لحاظ شده، اجرا خواهند شد.

پس از پایان بازی به‌کمک لینک داده شده در صفحه‌ی ستاره‌های بازیکنان، می‌توانید فهرستی از تمام دستورات داده شده‌ی خود ببینید؛ به‌همراه اطلاعاتی در مورد اینکه دستورات در چه دقیقه‌ای اجرا شده‌اند و یا چرا اجرا نشده‌اند.

برای مصدومیت‌ها نمی‌توانید شرط بگذارید

شرط تعویض را نمی‌توان برای مصدومیت‌ها در نظر گرفت. اگر یکی از بازیکنانتان مصدوم شد، سیستم به‌طور خودکار یار تعویضی آن پُست را به‌جایش وارد زمین می‌کند. این بدان معناست که یک مصدومیت می‌تواند نقشه‌های تعویضی شما را به هم بریزد کما اینکه در فوتبال واقعی نیز وضع به همین منوال است.
 
Server 071