Me kasutame küpsiseid (cookies) - need aitavad meil pakkuda sulle paremat võrgukogemust.
Meie veebilehte kasutades annad sa nõusoleku sinu seadmes küpsiste säilitamiseks ja neile ligi pääsemiseks.

Rivistuse põhitõed

Oma meeskonna juhendajana otsustad, millise taktika ja formatsiooniga su meeskond mängib. Iga kohtumise eel tuleb sul sisestada oma otsus - mängukäsud - vormi kaudu, mille leiad mängude nimekirjast. Käsklused peavad antud olema vähemalt 20 minutit enne kohtumise algust, kuid pea meeles: kohtuniku kell ei pruugi sinu omaga sünkroonis olla, sestap ära jäta käskluste andmist viimasele hetkele. Samuti saad määrata tavapärase koosseisu (standardrivistuse), mida me ettevaatusabinõuna ka soovitame. See tähendab, et Hattrick jätab määratud rivistuse tulevasteks mängudeks meelde. Loomulikult saad sa rivistust ka alati oma äranägemise järgi muuta.

Algkoosseis ja vahetusmehed

Iga kohtumise jaoks valid 11 mängijat, vahetusmängijad, standardolukordade lahendaja ja kapteni. Mängukäskluste jagamise liideses paigutad mehed väljakule lohistamismeetodil.

Kui keegi sinu mängijaist saab vigastada, sekkub pingilt vastava positsiooni vahetusmees. Kui sul ei ole teda määratud või on ka tema vigastatud, saadetakse platsile keegi teistest vahetusmeestest. Kui sul pole mänguvõimelisi vahetusi, jätkad mängu vähemuses. Kui vahetusmängijad on otsas ja väravavaht saab vigastada (või sa ei määranudki väravavahti), liigub raamide vahele väljakumängija. Kohtumiseks on sul ka võimalik tingimuslikke vahetusi määrata. Loe selle kohta rohkem vahetuste peatükist.

Loobumisvõidud - ja kaotused

Jäta meelde, et võistlusmängu alustamiseks pead platsile saatma vähemalt 9 mängijat.

Kui saadad platsile vähem kui 9 mängijat, kuid sul on rohkem mängijaid klubis olemas, sekkuvad teised klubi töötajad ja määravad koosseisu sinu asemel. Ühtlasi on sul niimoodi paika pandud koosseisuga mängudes madalam meeleolu, vorm, enesekindlus ja formatsioonikogemuse tase võrrelduna olukorraga, kui oleksid ise koosseisu paika pannud. See mõju kestab ainult selles ühes mängus. Positiivse poole pealt ei lähe sul treening kaotsi.

Kui sul polegi piisavalt mängijaid, et mängu alustada, siis annad loobumisvõidu. Sellega kaasnevad samuti eelnevalt kirjeldatud kahjud, ent sel juhul kandub see mõju ka tulevastele mängudele ja treening (kuid ainult ainult selle mängu treening) läheb ka kaotsi.

Kui sõprus- või noortemängus ei suuda sa platsile saata vähemalt 9 mängijat, asendavad platsil sinu meeskonna mängijaid ümbruskonnast leitud poisid. Erinevalt võistlustmängudest pole sellisel juhtumil negatiivset mõju nende mängijate treeningule, kes samal nädalal on võistlusmängus platsil käinud.

Meeskonna formatsiooni valimine

Sa võid mängida kõiki asetusi, mida on võimalik liidese kaudu luua. Treeningute lehel on kogu formatsioonide nimekiri praeguste tasemetega.

Tasub teada, et mängitades keskpositsioonil (keskkaitse, keskpoolkaitse või rünnak) üle ühe mängija, kaotavad need mehed võime panustada reitingutesse kogu oma potentsiaali ulatuses. Kolme keskpositsioonimängija puhul on kaotus suurem kui kahe puhul. Kuna mehed mängivad samal positsioonil, hakkavad nad osa olukordades lootma kaasmängijale ning ei suuda seetõttu sajaprotsendiliselt kasulikud olla.

Lühidalt - üksiku keskpositsioonil oleva mängija panus on 100%. Keskpositsioonil kahe mängija kasutamine toob kaasa nende mõlema panuse vähenemise. Kolme puhul on vähenemine veel suurem. Kahjulik mõju puudutab kõiki mängija oskusi.

Panuse kaotus on keskväljuritel suurem kui ründajail, ründajail omakorda suurem kui kaitsjatel. Täpsemalt on keskpoolkaitsjate panusekadu ca kaks korda suurem kui kaitsjatel, ründajate vastav näitaja jääb nende kahe vahele.

Taktika ja meeskonna suhtumine

Mängu käskluste alt on võimalik valitud mänguks paika panna meeskonna taktika ja meeleolu. Taktikaid on pikemalt kirjeldatud peatükis "Mäng: Taktikad" ja meeskonna meeleolu kohta võib lugeda "Psühholoogia" peatükist.

Markeerimise toimimiskord

Markeerimise käsklusega annad sa ühele enda mängijale suunised keskenduda kaitses spetsiifiliselt ühele vastasmeeskonna mängijale, eesmärgiks selle mehe võimalikult täielik neutraliseerimine. Markeerimisel on alati omad riskid, seega kasuta seda ettevaatlikult. Õige mängija ja õige olukorra ära tabamisel võib see aga osutuda väga tõhusaks viisiks, kuidas mängutulemust enda kasuks kallutada.

Markeerimise põhiprintsiip seisneb ühele mängijale käsu andmises, et ta kaitses üritaks alati keskenduda ühe konkreetse vastasmängija takistamisele. Kui valitud vastasmängija on platsil, siis käivitub see käsklus 5 minutit pärast mängu algust ja sinu mängija panustab kõigesse muusse oluliselt vähem kui ta seda tavaliselt teeks. Konkreetseks minnes: sinu mängija panustab mängu tervikuna 50% vähem, kui vastane on lähedal, ja 65% vähem, kui vastane paikneb kaugemal väljakul. Kasu võid seejuures saada aga sellest, et ka markeeritav vastane kaotab olulise osa enda tervikpanusest. Täpsed numbrid sõltuvad sellest, mis on markeerija oskused ja mis on markeeritava oskused. Seega tasub leida need olukorrad, kus markeerimine on kasulik ja vältida neid, kus sellest palju võita ei ole.

Markeerijale ei ole võimalik anda teisi suuniseid. See tähendab, et markeerimiskäsklus nullib kõik muud suunavad käsklused (ründav, kaitsev, äärele, keskele), mida mängijale on võimalik anda.

Markeerimise käsku on võimalik anda ainult ühele mängijale ühes mängus. Markeerijaks saab olla kaitsja, äärekaitsja või keskpoolkaitsja positsioonil mängiv mees. Markeerida on võimalik vastase ründajaid, ääri ja keskpoolkaitsjaid. Kui markeeritav mängija ei tule väljakule või ta mängib mitte-markeeritaval positsioonil, siis markeerimiskäsk tühistatakse ning sinu mängija kaotab 10% enda tavapärasest panusest. Samas võib see markeerimiskäsk hiljem ikkagi aktiveeruda, juhul kui algselt markeerimisele määratud vastane hiljem sisse vahetatakse või kui ta liigutatakse markeeritavale positsioonile.

Sellal, kui markeerimiskäsklus on aktiivne, ei panusta mängija oma oskustega ka meeskondlikesse taktikasse (nagu nt surumine või vasturünnakud). Küll aga panustab ta taktikalisse oskusesse siis, kui markeerimiskäsklus ei ole aktiivne (st markeeritavat mängijat ei ole platsil või sobival positsioonil väljakul). Samas teeb ta seda 10% võrra vähem kui tavaliselt.

Kaitsmisoskus on sinu markeerija jaoks kõige olulisem. Seda võrreldakse markeeritava mängija kõige kõrgema oskusega. Selle võrdluse tulemusena selgub, kuivõrd suurel määral õnnestub su markeerijal vastase panust mängureitingutesse piirata. Jõulised mängijad panustavad enda kaitsmisoskust suuremal määral (10% jagu), sellal kui ilma erioskuseta mängijad samuti panustavad kõigi teiste erioskustega mängijatest natuke (5%) rohkem. Markeeritavad mängijad kannatavad veel enam (-8%), juhul kui neil on tehniline erioskus, samas kui ettearvamatud mängijad hoopiski kannatavad vähem (+8%). Vorm, vastupidavus, kogemus, lojaalsus, koduklubi mängija (südamekesega) ja tervis mõjutavad kõik markeerija ja markeeritava panust väljakul. Tasub silmas pidada, et kõiki neid erioskustest tulenevaid boonuseid ja trahve võetakse arvesse markeerimise edukuse arvutamisel ning need mõjutavad mängureitinguid.

Igasugused mängijaoskuste panustamised meeskondlikesse reitingutesse mõjutavad alati kõiki mänguoskuseid, v. a. väravavaht ja standardolukorrad. Markeeritaval mängijal ei mõjuta see lisaks ka kaitsmisoskuse panust reitingutesse.

Individuaalsed käsklused

Saad kõigile väljakumängijaile anda individuaalsed suunised. Näiteks võid käskida oma keskpoolkaitsjal mängida kaitsvalt. See tähendab, et ta jääb siiski poolkaitsjaks, kuid keskendub rohkem kaitsetööle kui ründamisele. Kokku on neli individuaalset käsklust, rohkem infot iga positsiooni kohta saad siit. Ühtlasi on sul võimalik anda ühele enda mängijale markeerimise-käsklus. Selle kohta loe pikemalt markeerimise sektsioonist.
 
Server 071