Me kasutame küpsiseid (cookies) - need aitavad meil pakkuda sulle paremat võrgukogemust.
Meie veebilehte kasutades annad sa nõusoleku sinu seadmes küpsiste säilitamiseks ja neile ligi pääsemiseks.

Abi »   Reeglid »   Turniirid 

Turniirid

Turniirid on Hattricki meeskondadele kättesaadav alternatiivne võistlussüsteem. Võid ühineda ametlike redelturniiridega ja proovida saada "kivikuningaks" või osaleda kasutajate endi poolt püsti pandud turniiridel.

Jäta meelde, et hoolimata turniiridel osalemisest saad endisel pidada ka oma iganädalasi sõpruskohtumisi.

Oma turniirid

Turniiri loomiseks pead olema Kuld-, Plaatina-või Teemant-taseme Supporteripaketi omanik. Mitte-Supporteril on võimalik luua ainult "keerulisemat" tüüpi turniire. Korraldaja määrab turniiri suuruse, nime jne, seejärel saab teistele manageridele osalemiskutsed saata. Kuld- ja Plaatina-Supporteri omanikud saavad samaaegselt tasuta osaleda ühel "lihtsat" tüüpi turniiril, kuid teistel turniiridel osalemiseks tuleb mõned Krediidid soetada. Ka mittetoetajad saavad kaasa lüüa Hattrick Gears kaudu. Teemant-paketi omanikud ei pea turniiridel osalemise eest midagi maksma, kuid osaleda saab samaagselt 1 "lihtsal" ja kuni 10 "keerulisemat" tüüpi turniiril.

Kui kõik meeskonnad on turniirile registreeritud, hakkab ta automaatselt ka pihta. Samuti on siis kättesaadav spetsiaalne foorum. Kui "lihtsal" turniiril ei ole kõik kohad täis hiljemalt 72 tundi enne esimese kohtumise algust, lükatakse avavoor ühe nädala võrra edasi. "Keerulise" turniiri puhul lükatakse turniir edasi, kui kõik kohad ei ole täis 24 tundi enne esimese mängu algust. Esimene mäng nihkub seega järgmisele sobivale päevale.

Lihtsa turniiri mänge peetakse üks kord nädalas esmaspäeviti, teiste turniiride mängud võivad aga toimuda ükskõik millisel nädalapäeval.

Turniirimängud (redel- ja muud)

Mängud peetakse neutraalsel väljakul ja publikutulu nende pealt ei saa (ega ka uusi fänne).

Turniirikohtumiste jaoks kasutatakse samu andmeid mis tavalistegi mängude puhul. S.t, et arvesse võetakse mängupäeval kehtiv mängijate vorm, oskused, kogemus, vigastatus jne. Siiski on kaks erandit: turniiridel on oma kaardiarvestus ning meeskonna meeleolu ja enesekindlus on fikseeritud väärtustes (vt allpool).

Mängudel ei ole turniirivälist mõju

Mängudel ei ole mingit turniirivälist mõju meeskonnale ega mängijatele. Mängijad ei saa treeningut ega kogemust, meeskond ei saa formatsioonikogemust ega muutu nende meeleolu jne.

Detailid

Kogu oluline info, mis sul turniirimängude kohta vaja:

 • Meeskonna meeleolu: Meeleolu on turniirimängudeks sätitud kindlale tasemele (meeldiv);
 • Meeskonna enesekindlus: Turniirimängudeks on ka enesekindlus fikseeritud tasemel (suurepärane);
 • Vigastused: Vigastusi turniirimängudel ei ole, kuid "tavalises" Hattrickis vigastatud olev mängija platsile siiski ei pääse;
 • Kaardid (oma turniiridel): Turniiridel on oma kaardiarvestus, mis erineb tuntavalt "tavalise" Hattricki punaste/kollaste kaartide süsteemist. Iga turniirimängus saadud kaart läheb kirja üksnes sellel turniiril. Samuti vastupidi: tavalistes mängudes punase kaardiga mängukeelu all olev mängija saab turniiril täiesti legaalselt väljakule joosta.
 • Kaardid (redelites): Redelturniiridel ei mängi kaardid mingit rolli.
 • Treening: Mängijad ei saa turniirimängude abil treeningut;
 • Kogemus: Mängijad ei saa turniirimängudelt kogemust;
 • Formatsioonid: Sinu meeskonna selle hetke formatsioonikogemus "tavalises" Hattrickis võetakse arvesse ka turniirimängude pidamisel. Seevastu turniiril peetud kohtumised formatsioonikogemust ei mõjuta.

Redelturniirid

Redelil on sinu eesmärgiks jõuda ülemisele pulgale ja saada "kivikunigaks". Ja seejärel püüda seal püsida niikaua kui saab. Ülemisele pulgale jõudmiseks pead esitama väljakutseid sinust redelil kõrgemal asuvatele meeskondadele ja kui võidad, saad kaotaja pulga omale.

Väljakutsete reeglid

Sinu selle hetke asukoht redelil määrab ära selle, milliseid meeskondi on sul võimalik välja kutsuda.

 • Pos 2-5: Saab välja kutsuda ainult vahetult ülemist võistkonda
 • Pos 6-11: Saab välja kutsuda ainult 1-2 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 5 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 12-18: Saab välja kutsuda ainult 1-3 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 10 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 19-39: Saab välja kutsuda ainult 1-5 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 16 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 40-63: Saab välja kutsuda ainult 1-7 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 35 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 64-99: Saab välja kutsuda ainult 1-10 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 57 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 100-129: Saab välja kutsuda ainult 1-15 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 90 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 130-169: Saab välja kutsuda ainult 1-25 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 115 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 170-199: Saab välja kutsuda ainult 1-35 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 145 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 200-249: Saab välja kutsuda ainult 1-50 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 165 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 250-599: Saab välja kutsuda ainult 1-75 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 200 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 600-1099: Saab välja kutsuda ainult 1-100 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 525 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 1100-2499: Saab välja kutsuda ainult 1-250 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 1000 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 2500-5499: Saab välja kutsuda ainult 1-500 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 2250 paiknevaid võistkondi.
 • Pos 5500+: Saab välja kutsuda ainult 1-1000 kohta kõrgemal olevaid võistkondi, kuid mitte kõrgemal kui 5000 paiknevaid võistkondi.

Väljakutse esitaja tasub mängu eest ja väljakutse saanud meeskonnale määratakse süsteemi poolt automaatselt nõusolek kohtumiseks. Mäng peetakse 24 tundi pärast väljakutse esitamist. Kui väljakutsuja võidab, tagastatakse talle tema poolt tasutud Krediit.

Mängujärgsed asetuse muudatused

Kui teed väljakutse ja võidad selle mängu, saad endale selle meeskonna koha redelil, kelle sa välja kutsusid. Väljakutsutud meeskond langeb 1 koha võrra (ja sama kehtib kõigi meeskondade kohta, kes paiknesid redelil väljakutses osalenud kahe meeskonna vahel).

Näide: meeskond A on positsioonile 54 ja kutsub välja hetkel 47. kohal oleva meeskonna B. Kui A võidab, võtab ta meeskonnale B ära koha 47. Meeskond B taandatakse kohale 48 ja meeskond, kes eelnevalt hoidis 48. kohta, saab 49. positsiooni, 49. kohal olnu liigub positsioonile 50 jne.

Kui teed väljakutse ja kaotad mängu, jäävad mõlemale meeskonnale nende senised kohad alles.

Väljakutsevabad ajaperioodid

Kui sina oled väljakutsutu, on sul 12 tundi pärast väljakutsemängu algust periood, mil teised meeskonnad ei saa sind välja kutsuda. See annab sulle võimaluse esitada ise väljakutse ja ronida redelil ülespoole.

Kui sina olid väljakutsuja, ei saa sa järgmist väljakutset teha 12 tunni jooksul pärast väljakutse raames peetud mängu algust. See annab teistele meeskondadele võimaluse sind välja kutsuda. Lisaks hoiab see ära võimaluse, kus nt #2 kutsub koheselt välja #1, tehes sedasi võimatuks #3 poolt talle väljakutse esitamise ja seeläbi tema redelipulga hõivamise.

 
Server 070