Me kasutame küpsiseid (cookies) - need aitavad meil pakkuda sulle paremat võrgukogemust.
Meie veebilehte kasutades annad sa nõusoleku sinu seadmes küpsiste säilitamiseks ja neile ligi pääsemiseks.

Abi »   Reeglid »   Mäng: Taktikad 

Mäng: Taktikad

Igaks mänguks võivad meeskonnad ühe taktika valida. Kuna taktikatel on nii eeliseid kui puudusi, tuleb nende kasutamine hoolikalt läbi mõelda. Kasutusel on kuus erinevat taktikat (lisaks veel tavaline). Kui mänguks ühtegi erilist taktikat paika ei panda, kasutatakse käsklust "tavaline".

Taktikaline oskus

Kui edukalt sul taktika elluviimine õnnestub, sõltub mängijate vastavatest oskustest ja kogemusest.

Taktika efektiivsus sõltub ka sellest, kui head mängijad on väljakule pandud. Mida paremad mängijad, seda kõrgemat taktikalise oskuse taset on vaja sama efektiivsuse saavutamiseks. Praktikas tähendab see, et sul on vaja paremat taktikalist oskust, kui sul ja vastasel on tugev koosseis.

Surumine

Surumine tähendab, et sinu mängijad panevad vastase suurema surve alla ja keskenduvad pigem rünnakute lõhkumisele kui oma šansside loomisele. Surumine võib olla hea valik, kui oled eeldatavalt nõrgem ja tahad skoori madalama hoida.

Kasu: Võid vähendada mängus esinevate väravavõimaluste arvu (kehtib mõlema meeskonna kohta).

Kahju: Kulutab tavapärasest kiiremini sinu mängijate vastupidavust.

Olulised oskused: Kõikide mängijate kaitsmisoskus ja vastupidavus. Kui mängija on "Jõulise" erioskusega, arvestatakse kaitsmisoskus kahekordselt. Mida väsinumaks mängija jääb, seda vähem suudab ta vastastele survet avaldada.

Kui suruv meeskond suudab ära nullida väravavõimaluse, mainitakse seda mänguraportis. Kahjuks ei anta teada, kumma meeskonna võimalus see oli. Kui mõlemad meeskonnad suruvad, siis pressinguefekt on keskmiselt kahekordne. Lisaks on surumist kasutaval meeskonnal suur võimalus ära hoida kauglööke, kui vastas on seda eritaktikat kasutav meeskond.

Vasturünnakud

Vasturünnakute puhul lased sa vastasel meelega vallata rohkem palli ja kui nende rünnakuüritus liiva jookseb, püüad sa vastata kiire kontraga. Vasturünnakutele panustamine võib anda hea efekti, kui su kaitse ja rünnak on väga head, kuid keskväli nõrguke. Eriti kasulikuks muutub see taktika siis, kui vastasel on kehv rünnak.

Kasu: Võid lisaks saada rünnakuüritusi, kui su kaitse on suutnud nurjata vastase rünnaku.

Kahju: Kaotad 7% oma keskväljavõimsusest.

Olulised oskused: Sinu kaitsjate söötmis- ja kaitseoskuse kogusumma, kusjuures söötmine on kaitsmisest kaks korda tähtsam.

Ainult meeskond, kes nurjunud rünnaku ajal ei domineerinud keskväljal, võib saada vasturünnaku (ja pane tähele, et pead pallivaldamises vastasele alla jääma juba enne 7% "taktikalise kaotuse" mahaarvamist). Kui oled pallivaldamises vastasest üle ja kasutad kontrarünnakuid, ainult kaotad keskväljatasemes. Kõik vasturünnakud märgitakse mänguraportis ära. Kui Sinu meeskond on vasturünnaku juba saanud, väheneb tõenäosus selle uuesti saamiseks.

Ründa keskelt

Keskelt ründamine (AIM) tähendab rünnakute suunamist äärte arvelt keskele. Praktilises elus tähendab see seda, et sinu meeskond võib õnnestuda äärerünnaku asemel selle suunamisega keskele. Kui see sündmus juhtub, siis selle uuesti saamise tõenäosus väheneb.

Kasu: Umbes 15-30% äärerünnakutest suunatakse ümber keskele.

Kahju: Sinu mõlemad äärekaitsereitingud langevad mõnevõrra.

Olulised oskused: Kõikide väljakumängijate sööduoskuse summa määrab taktikalise taseme.

Kui rünnak viiakse äärelt keskele, märgitakse see alati ka mänguraportis ära.

Ründa äärtelt

"Ründa äärtelt" (AOW) töötab sarnaselt käsklusega "ründa keskelt": kesktsooni rünnakute arvel saad lisaks äärerünnakuid. Kuna tavaliselt saadakse rünnakuid keskele vähem kui äärtele, on muudetud šansside hulk protsentuaalselt suurem. Siin kehtib sama põhimõte, sündmuse uuesti saamiseks väheneb tõenäosus.

Kasu: 20-40% sinu keskrünnakutest muudetakse äärerünnakuteks.

Kahju: Sinu keskkaitsereiting langeb.

Olulised oskused: Kõikide väljakumängijate söötmise summa määrab sinu "ründa äärtelt" taktika taseme.

Kui rünnak viiakse keskelt üle äärele, märgitakse see alati ka mänguraportis ära.

Mängi loovalt

Loovalt mängides (PC) üritavad sinu mängijad rohkem oma erioskusi ja teisi oskusi kasutada.

Kasu: Mängus esineb rohkem erisündmusi (nii positiivseid kui negatiivseid, sh ilmasündmusi). Seda mõlemal meeskonnal, ent sinu enda meeskonnal on natuke suurem võimalus neid saada (olgu siis positiivne või negatiivne sündmus).

Kahju: Sinu meeskonna kaitse muutub mõnevõrra nõrgemaks.

Olulised omadused: Loovaks mängimiseks on vaja, et su väljakumängijatel oleks kõrge sööduoskus ja kogemus (seejuures esimene on teisest tähtsam). Kui tegu on ühtlasi ettearvamatu mängijaga, siis on tema panus taktikalisse oskusesse kahekordne. Selle taktika kasutamiseks on soovitatav kasutada erioskustele optimeeritud meeskonda (teisisõnu: rohkelt erioskusega mängijaid, kelle on ka erioskuse kasutamiseks vajalikud oskused).

Kauglöögid

Kauglöökide (LS) taktika kasutamisel üritab meeskond mõne tavalise rünnakuvõimaluse asemel kaugelt peale lüüa ehk teisisõnu ei hakata tervet ründeprotsessi läbi mängima. Kauglöögi sooritaja oskust võrreldakse vastase väravavahi tasemega. See strateegia võib kasu tuua, kui sul on raskusi kesk- ja äärerünnakute realiseerimisega, kuid lööjad iseenesest on heal tasemel.

Kasu: Seda taktikat kasutades püütakse kuni 30% kesk- ja äärerünnakutest lahendada kauglöökidena.

Kahju: Sinu kesk- ja äärerünnak ning keskväljatase langevad pisut.

Olulised oskused: Sinu väljakumängijate ründamise ja standardolukordade lahendamise oskus. Ründamine on kolm korda olulisem kui standardolukordade lahendamine.

Kui konkreetne rünnak otsustatakse lahendada kauglöögiga, on surumist kasutaval kaitsjameeskonnal šanss olukord nurjata. Kui see ei õnnestu, sooritab üks väljakumängijaist (äär ja keskpoolik kaks korda tõenäolisemalt kui ründaja ja kaitsja) kauglöögi. Löögi kvaliteet sõltub lööja ründamise ja standardolukordade lahendamise oskusest ja väravavaht püüab tõrjuda, kasutades oma väravavahi ja standardolukordade oskust. Nii lööja kui väravavahi kohta kehtib tõde, et kasulikum on omada mingil määral mõlemat oskust kui ühte kõrgel tasemel.

Kõik kauglöögiüritused mainitakse mänguraportis, sealhulgas pressingu tõttu nurjunud katsed.

 
Server 071