Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Hjelp »   Manual »   Finanser 

Finanser

Som klubbens manager er du også ansvarlig for lagets økonomi. Du betaler utgiftene og mottar inntekter under den ukentlige økonomioppdateringen (sjekk Seriedatoer for nøyaktig tidspunkt for økonomioppdateringen i din liga). Dersom du f.eks. kjøper en spiller for kr 10 000 US$ er spilleren tilgjengelig umiddelbart og dine utgifter til "Spillerkjøp" øker med 10 000 US$.

Inntekter og utgifter

På økonomisiden kan du se budsjettet for denne uken, samt forrige ukes finansielle status. Dette er hva feltene betyr:

Inntekter

Kampinntekter : Billettinntektene fra dine seriekamper på hjemmebane og fra midtukekamper. Se kapittel 10 "Stadion" for mer informasjon om publikumsinntekter.

Sponsorer: Hver uke får du en sum penger fra dine sponsorer. Sjekk kapittel 9 "Supportere og sponsorer" for mer informasjon.

Spillersalg: Når du selger en spiller vil salgsinntektene bli vist her. Se kapittel 17 "Overganger" for mer informasjon.

Videresalgsinntekter: Hvis du har mottatt noen penger i forbindelse med en overgang som involverte en av dine tidligere spillere, vil beløpet bli vist her. Se kapittel 17 "Overganger" for mer informasjon.

Variable: Alle engangsinntektene dine samles opp her, som f.eks. medlemsavgifter fra supportere og premiepenger.

Utgifter

Lønn: Hver uke betaler du spillernes lønninger. For hver spiller betaler du 250 US$ pluss et bestemt beløp basert på hans ferdigheter og alder. Du betaler 20% ekstra for utenlandske spillere.

Stadionvedlikehold: De ukentlige kostnadene for å drive og vedlikeholde ditt stadion. Se kapittel 10 "Stadion" for mer informasjon.

Stadionbygging: Utgifter du har hatt i forbindelse med bygging (eller riving) av tribunefasiliteter på ditt stadionanlegg.

Ansatte: Hver ansatt koster deg mellom 1 020 US$ og 33 840 US$ i uka, avhengig av nivået på den ansatte (1 til 5) og kontraktens lengde (1 til 16 uker).

Speiding: De ukentlige kostnadene til ditt ungdomslag eller den ukentlige investeringen i speidernettverket ditt.

Spillerkjøp: Dine utgifter i forbindelse med kjøp av nye spillere ender opp her. Se kapittel 17 "Overganger" for mer informasjon.

Variable: Alle engangsutgiftene dine samles opp her, som f.eks. sparking av ansatte og forfremmelser av spillere til seniorlaget ditt.

Renteutgifter: Dersom du har gjeld må du betale renteutgifter.

Arbeidskapital og pengereserver

Styret vil vanligvis begrense managerens tilgang til kontanter som kan brukes til f.eks overgangssummer, lønn og stadionutvidelser. Midler utover arbeidskapitalen vil bli passet på av styret for å trygge klubbens fremtid og stabilitet. Om nødvendig vil styret frigi midler fra pengereservene til arbeidskapitalen, men kun i bestemte mengder.

Regnskapsleder, som du kan ansette som en del av din stab, kan øke både den tilgjengelige kapitalen og tilbakeføringshastigheten av penger som er under styrets kontroll.

Gjeld og konkurs

Det er ingenting som hindrer deg i å bruke mer penger selv om kontoen er tom. Du har en kredittgrense på kr 500 000 US$ hos banken, men du må betale mye i renter på disse lånte pengene. Dersom du pådrar deg 500 000 US$ eller mer i gjeld vil du få et konkursvarsel. Om du ikke får gjelden under grensen på 500 000 US$ innen to uker etter konkursvarselet, vil du bli tvunget til å forlate Hattricks seriesystem! Merk at klubben ikke vil gå konkurs dersom det har spillere til salgs med høye nok bud inne til å være på "trygg grunn". Dersom klubben har mye penger under styrets kontroll, vil den heller ikke bli slått konkurs.

 
 
Server 081