Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Oppstilling: Det grunnleggende

Som manager for laget ditt bestemmer du hvordan laget skal spille og hvilken formasjon du vil bruke. Før hver kamp legger du inn dine valg - dine kampordrer - i kampordreskjemaet på listen over ditt lags kamper. Dine ordrer må være lagt inn rundt 20 minutter før kampstart, men husk at kampdommerens klokke ikke nødvendigvis er helt synkronisert med din egen, så prøv å unngå endringer av kampordrer i siste øyeblikk. Du kan også gjøre en kampordre til "standardoppstilling", noe vi anbefaler deg å gjøre av sikkerhetsmessige grunner. Dette betyr at Hattrick vil anta dette oppsettet for fremtidige kamper, men du kan alltids justere oppstillingen til det som måtte passe for de ulike forutsetningene i kommende kamper.

Startoppstilling og innbytter

For hver kamp velger du startelleveren, dine innbytter, din dødballtaker og lagets kaptein. I kampordreskjemaet velger du hvor spillerne skal spille ved å dra dem til de posisjonene du ønsker.

Dersom en av spillerene dine blir skadet vil innbytteren for den posisjonen komme på banen. Dersom du ikke har satt opp en innbytter i en bestemt posisjon, eller dersom innbytteren også er skadet, vil en av de andre innbytterne automatisk bli valgt til å spille. Dersom du ikke har noen egnede innbyttere må du fortsette kampen med 10 spillere. Dersom du er tom for innbyttere og målvakten din blir skadet (eller dersom du ikke har satt opp noen), blir en av utespillerne valgt til den posisjonen. Du kan også sette opp betingede innbytter. Se kapitlet om innbytter for mer informasjon.

Walkover

Husk at du må starte dine serie- og cupkamper med minst 9 spillere for å unngå å tape på walkover, noe som også fører til at du mister all treningseffekt for den aktuelle kampen.

Hvis laget ditt ikke har minimum 9 spillere på banen ved kampstart i ikke-obligatoriske kamper eller i juniorkamper, vil noen lokale gutter steppe inn for ditt lag og spille kampen. I motsetning til walkovere i obligatoriske kamper vil ikke dette ha noen negative implikasjoner for treningen for de spillerne som har deltatt i en obligatorisk kamp i løpet av uken.

Valg av lagets formasjon

Du kan spille enhver formasjon som kan skapes ved hjelp av kampordreskjemaet. En fullstendig liste over formasjonene finnes på treningssiden.

Det er verdt å vite at når mer enn én mann spiller på en sentral posisjon på banen (midtstopper, inner, spiss), så vil de ikke bidra med sin fulle kapasitet til lagdelsratingene. Tapet i bidrag er større for tre spillere enn for to. Logikken bak dette er at spillere på samme posisjon begynner å avhenge av hverandre, og således ikke bidrar med sin fulle kapasitet.

Kort sagt, en enslig spiller i en sentral posisjon bidrar 100%. To spillere sammen på en sentral posisjon bidrar litt mindre hver, og tre spillere bidrar enda mindre hver. Tapet i bidrag gjelder alle spillerens ferdigheter.

Størrelsen på tapet i bidrag er også større for innere enn for spisser, og større for spisser enn for forsvarere. Mer eksakt, så er tapet for innerne omtrent dobbelt så stort som for forsvarerne. Spissene havner omtrent midt i mellom disse to

Taktikk og laginnstilling

I kampordreskjemaet kan du også sette opp lagets taktikk og innstilling for den bestemte kampen. De ulike taktikktypene er beskrevet i kapitlet om kamptaktikk, og laginnstilling er beskrevet i psykologikapitlet.

Mannsmarkering

Med mannsmarkering instruerer du en av dine spillere til å følge og forsøke å nøytralisere en nøkkelspiller på motstanderlaget. Mannsmarkering er aldri uten risiko, så bruk det med omhu - men med den riktige spilleren og riktig timing kan det være en effektiv måte å jevne ut styrkeforholdet i en kamp.

Prinsippet er at du instruerer en av dine spillere til å følge og blokkere en spesifikk spiller på motstanderlaget. Hvis den aktuelle spilleren på motstanderlaget er på banen vil ordren iverksettes etter 5 minutter og din spiller vil bidra mye mindre til ditt lag enn han normalt ville gjort. For å være spesifikk er din spillers bidrag 50% mindre hvis spilleren han skal markere er i nærheten, og 65% mindre hvis han er lengre unna. Fordelen for deg er at bidraget til spilleren som blir markert forhåpentligvis også blir mindre. Dette avhenger av hvor effektiv din spiller er som mannsmarkør. Trikset er, selvfølgelig, å finne de situasjonene hvor mannsmarkering vil lønne seg og unngå de situasjonene hvor det ikke vil lønne seg.

En spiller som gis ordre om å mannsmarkere kan ikke gis andre ordre: Dette betyr at å gi en spiller ordre om å mannsmarkere samtidig kansellerer andre individuelle ordre han allerede er gitt om å spille offensivt, defensivt, mot ving eller mot midten.

Du kan bare gi én ordre om mannsmarkering per kamp. Ordren kan gis til en av dine forsvarere, vingbacker og sentrale midtbanespillere, og kun angripere, vinger eller sentrale midtbanespillere på motstanderlaget kan bli markert. Hvis spilleren som skal bli markert ikke er på banen, eller han spiller i en ikke-markørbar posisjon, vil ordren bli satt på vent, men din spiller vil allikevel tape 10% av sitt bidrag. En mannsmarkeringsordre som ikke har blitt aktivert ved begynnelsen av kampen kan bli aktivert senere, dersom målspilleren blir byttet inn i kampen eller han bytter posisjon til en posisjon hvor han kan markeres.

Mens en ordre om mannsmarkering er aktiv, vil spilleren ikke bidra med sine ferdigheter til lagets taktikk (slik som pressing eller kontringsfotball). Han vil allikevel bidra med sine ferdigheter hvis ordren om mannsmarkering ikke har blitt aktivert, men da etter at 10% straffen som nevnt overfor er tatt i betraktning.

Forsvarsferdigheten er det som betyr mest for spilleren som skal mannsmarkere. Denne blir sammenlignet med den høyeste ferdigheten til målspilleren. Denne sammenligningen avgjør hvor stor straffen i bidraget til målspilleren blir. Kraftfulle spillere får en stor økning (10%) i sin forsvarsferdighet når mannsmarkeringen skal kalkuleres, og spillere uten spesialitet får en mindre økning (5%). For spillere som blir markert vil det å ha en Teknisk spesialitet gi en straff på deres høyeste ferdighet (-8%) når mannsmarkeringen skal kalkuleres, mens Uforutsigbare spillere får en økning (+8%). Form, kondisjon, rutine, lojalitet, moderklubb-bonus og om spilleren er frisk er også viktig både for den som markerer og for spilleren som blir markert. Merk deg at alle disse bonusene og straffene grunnet spesialiteter tas med i beregningen kun i kalkulasjonen av mannsmarkerings-effekten, og ikke i beregningen av ratingene.

Enhver straff i bidraget for spilleren som markerer påvirker alle ferdigheter, utenom Målvakt og Dødballer. Straffen til spilleren som blir markert gjelder i tillegg ikke hans forsvarsferdighet.

Individuelle ordre

Du kan gi alle utespillerne dine individuelle ordre. Du kan f.eks. be de sentrale midtbanespillerne dine om å spille "defensivt". Det betyr at han fortsatt er en midtbanespiller, men han konsentrerer seg mer om det defensive enn normalt, og mindre om angrep. Det er fire typer individuelle ordre, se denne tabellen for mer detaljer om hva de betyr for hver posisjon.Du kan også be en spiller om å mannsmarkere en stjernespiller på motstanderlaget. Mer om dette i seksjonen om "Mannsmarkering."
 
 
Server 081