Vi bruker cookies - de hjelper oss med å gi deg en bedre online-opplevelse.
Ved å bruke vårt nettsted aksepterer du at vi kan lagre og bruke cookies på din maskin.

Hjelp »   Manual »   Trening 

Trening

Hver uke kan du velge hva slags trening du vil dine spillere skal konsentrere seg om på treningen. Effekten av den ukentlige treningen skjer alltid på treningsoppdateringen torsdag eller fredag, avhengig av hvilken liga man spiller i. Treningstypen som er valgt idet treningsoppdateringen starter er det som vil bli trent den uken. Endringer i spillernes form og bakgrunnsform skjer også under treningsoppdateringen.

Spilleralder og egenskapsnivå

Yngre spillere er generelt raskere til å lære seg enn eldre spillere, men hvor mye din spiller vil dra nytte av treningen kommer også an på egenskapsnivået han er på - jo lavere egenskapsnivå jo raskere trening.  Trening på veldig lave ferdighetsnivåer er mange ganger raskere enn mellomhøye nivåer, og treningen på veldig høye nivåer er tregere enn mellomhøye nivåer.

Bortsett fra alder og ferdighetsnivå er det fire faktorer som bestemmer effekten av treningen: treningsintensiteten, treningstypen, mengden kondisjonstrening og trenerstaben (hovedtrener og assistenter).

Treningsintensitet

Jo hardere du trener, jo bedre blir lagets form generelt, og effekten av treningen øker. Du kan bestemme intensiteten i treningen ved å velge et tall mellom 0 og 100.  Ulempen ved å ha et høyt nivå av treningsintensitet er at risikoen for skader øker. Du må selv bestemme hvilket treningsintensistetsnivå som passer deg. Spør hva andre managere gjør på forumene.

Ved å senke treningsintensiteten betydelig kan man få en "en gangs boost" i lagånden. Så fort du gir ordre om høyere intensitet igjen vil lagånden forståelig nok synke på grunn av dette. Hvis du vil endre på treningsintensiteten, så vær oppmerksom på at den nye verdien må legges inn minst en oppdatering før treningsoppdateringen.

Treningstype

Det er 11 forskjellige typer trening å velge mellom. Alle gjør spillerne dine bedre på noe. De forskjellige typene trening er vist i tabellen under.

Trenerstab

Dersom du har en bra trener vil treningen være mer effektiv enn dersom du har en dårlig en. Assistenttrenerne øker også effekten av treningen.

Kondisjonstrening

Kondisjon må bli trent hver uke, som en prosentandel av den totale treningen i laget. Dens effektivitet vil avta ved høyere intensitetsnivåer - det er bedre å trene litt hver uke enn å trene masse av og til.  Eldre spillere vil trenge mer trening hver uke for å opprettholde et bestemt kondisjonsnivå, som igjen betyr at managerne må finne ut av en passende andel kondisjonstrening for akkurat deres lag og ambisjoner.  Spillere som har spilt minst 90 minutter for ditt lag i løpet av uken mottar 100% av lagets kondisjonstreningseffekt. De som har spilt mindre enn 90 minutter (f.eks innbyttere) mottar 75% effekt, pluss en andel for hvert minutt de har spilt. Andre spillere i stallen som ikke har spilt i løpet av uken, men som er friske nok til å trene (maks skade på +1) mottar halvparten av effekten.

Kondisjonstrening påvirker den gjennomsnittlige formen på laget ditt negativt. Jo mer kondisjon du trener jo mer negativ effekt har det på formen.  Det er verdt å merke seg at det kun er den gjeldende formen, og ikke bakgrunnsformen, som påvirkes av kondisjonstrening.

Grunnleggende prinsipper

Mengden trening en spiller mottar avhenger av hvor mange minutter han har spilt for laget ditt i trenbar posisjon i løpet av uken, i obligatorisk kamp eller treningskamp. Kamper han har spilt for andre lag vil kun gjelde med tanke på formoppdateringen, og han vil ikke motta noen ordinær ferdighetstrening. Hvis en spiller ikke har fått spilletid eller ikke har spilt minst 1 minutt i løpet av uken, kommer han ikke til å motta noen trening i det hele tatt. En spiller kan motta 90 minutter trening i løpet av uken. Selv om han spiller mer enn 90 minutter i trenbar posisjon vil han ikke få mer trening. Å spille mindre, f.eks. 50 minutter, vil gi ham mindre trening - i dette tilfellet 50 min av 90.

Hvis en spiller har spilt i mer enn en posisjon i løpet av uken, vil de 90 minuttene som gir ham den beste treningseffekten bli valgt på treningsoppdateringen. Individuell spilleratferd i løpet av kampene påvirker ikke treningen.

Spillere på vingposisjon vil kun motta halv treningseffekt når det trenes ballfordeling. Det samme gjelder backer når det trenes ving.

Det spiller ingen rolle om spilleren spiller en trenings-, cup- eller seriekamp - de er alle like effektive fra et treningsperspektiv. Men hvis du ikke har nok spillere på banen ved kampstart i en obligatorisk kamp vil du tape på walkover og gå glipp av trening for den aktuelle kampen. Du vil ikke miste trening for hele uka. På den andre siden, hvis du stiller opp i en obligatorisk kamp og motstanderen din ikke gjør det, vil du vinne på walkover - og din startellever vil få full treningseffekt fra kampen, men vil ikke øke rutinen sin.

Parentes indikerer liten effekt. Doble parenteser indikerer svært liten effekt.

Treningstype Forbedrer ...for...
Dødballer Dødballer Alle spillere som spiller kamp, 25% bonus til dødballtaker og målvakt
Forsvarsspill Forsvar Forsvarere ((Alle spillere som spiller kamp))
Målskåring Målskåring Spisser ((Alle spillere som spiller kamp))
Innlegg (Vingspill) Ving Vinger (Backer) ((Alle spillere som spiller kamp))
Skuddtrening (Målskåring) (Alle spillere som spiller kamp)
(Dødballer) ((Alle spillere som spiller kamp))
Pasning Pasninger Sentrale midtbanespillere, vinger og spisser ((Alle spillere som spiller kamp))
Ballfordeling Ballfordeling Sentrale midtbanespillere (Vinger) ((Alle spillere som spiller kamp))
Målvakt Målvakt Målvakter
Gjennombruddspasninger Pasninger Forsvarere, sentrale midtbanespillere og vinger ((Alle spillere som spiller kamp))
Markeringer Forsvar (Målvakter, forsvarere, sentrale midtbanespillere og vinger) ((Alle spillere som spiller kamp))
Flanke Ving Spisser og vinger ((Alle spillere som spiller kamp))
Individuell (kun ungdomslag) Verdifull(e) egenskap(er) for posisjonen spilt i kamp (Alle spillere som spiller kamp)

Eksempel

Laget trener "Innlegg" (Vingspill) denne uken. Vær oppmerksom på at din kampdag kan variere. Lørdag refererer til helgens seriekamp og onsdag er ukens trenings-/cupkamp.

  • Ola Nordmann spilte 90 min som ving sist lørdag, men mistet onsdagens treningskamp. Han vil motta 90 min full vingtrening.
  • Peder Ås spilte 90 min som ving på lørdag og 90 min som spiss på onsdag. Han mottar også 90 min full vingtrening.
  • Håvard Hanssen spilte 50 min som ving på lørdag og 90 min som vingback på onsdag. Han mottar 50 min full vingtrening og 40 min vingtrening med liten effekt.
  • Kjell Propell spilte 40 min som ving på lørdag og 90 min som spiss på onsdag. Han mottar 40 min full vingtrening og 50 min vingtrening med svært liten effekt ("osmosetrening").
  • Kristian Sand spilte 90 minutter som vingback både lørdag og onsdag. Han mottar likevel bare 90 minutter vingtrening med liten effekt.
  • Rudolf Blodstrupmoen spilte verken på lørdag eller onsdag. Han forbedrer ikke sine evner i det hele tatt.

Tap av egenskaper

Når en spiller nærmer seg alderen 30 vil han miste litt av egenskapene sine hver uke. Hvor stor redusering avhenger av hvor gammel han er og hvilket egenskapsnivå han er på. Jo høyere ferdigheter han har jo større er reduseringen. Eldre spillere lider også av større tap enn yngre gjør.

 
 
Server 081