Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Tillegg 4. Overgangsavgifter

Agenthonorar

0 dagar 12%
1 dag 10,45%
2 dagar 9,95%
3 dagar 9,59%
4 dagar 9,3%
5 dagar 9,05%
6 dagar 8,83%
1 veke 8,62%
2 veker 7,55%
3 veker 6,76%
4 veker 6,12%
5 veker 5,57%
6 veker 5,09%
7 veker 4,65%
8 veker 4,24%
9 veker 3,87%
10 veker 3,52%
11 veker 3,19%
12 veker 2,88%
13 veker 2,58%
14 veker 2,3%
15 veker 2,03%
16 veker 2%

Pengar som førre eigar

0 kampar 0%
1 kamp 0,25%
2 kampar 0,5%
3 kampar 1,0%
4 kampar 1,5%
5 kampar 2,0%
7 kampar 2,5%
10 kampar 3,0%
20 kampar 3,5%
40 kampar 4,0%
 
Server 071