Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Treningskampar

Du vil gjerne gje alle spelarane dine trening i dei rette posisjonane. Difor er alltid treningskampar eit godt alternativ når du ikkje er med i cupen. Desse kampane vert ofte brukte til å la reservene dine spela og få trening, men dei kan òg vera ein fin arena for å testa ut nye formasjonar og ordrar. Eller kvifor ikkje utfordra ein kamerat til eit slag om heider og ære?

Å få ein treningskamp

Den enklaste måten å skaffa seg ein treningskamp på, er å leggja laget ditt til i utfordringspotten. Vel kva type motstandar og kva kamptype du ynskjer, og potten vil automatisk finna ein motstandar til deg og arrangera ein kamp (så snart eit lag høver til kriteria dine).

Så lengje du er ute av cupen, og ikkje alt har avtala ein treningskamp, så kan du utfordre kven som helst som også er utan kamp. Nokre lag kan hende er utilgjengelege for utfordringar grunna innstillingar eller status på Managerlisens.

Alle utfordringane (inkludert lag som har utfordra deg) kan du sjå på sida som heiter "Utfordringar". Så snart ein treningskamp vert sett opp, vil den verta synleg på sida "Kampar", og du kan byrja å setja opp laget.

Treningskampar i sesongpausen

I løpet av veke 15 og 16 i sesongen vil du òg vera i stand til å spela treningskampar i helga, så lenge dei ikkje kjem i vegen for ein kvalifiseringskamp.

I løpet av denne perioden, så vil det å utfordra nokon fungera litt annleis. Når du utfordrar, så vil du få fram to alternativ der du kan velja om utfordringa gjeld for ein midtvekekamp eller for ein helgekamp.

Utfordringsvindauget for helgekampar, uavhengig om dei er internasjonale eller nasjonale, vil vera frå måndag 06:00 til fredag 23:59.

Typar treningskampar

Det er to typar treningskampar: treningskamp (normal) og treningskamp (cupreglar). Med cupreglar vert kampen avgjord etter ekstraomgangar (og kanskje etter straffekonkurranse), dersom det er uavgjort etter full tid.

Internasjonale treningskampar

Du kan invitera lag frå andre land til å spela på ditt stadion, eller du kan ta imot invitasjon til å spela kamp i landet deira. Om du spelar i utlandet, vil kampen gå på det kamptidspunktet som dei brukar i det landet. Til dømes vil kampen verta spela onsdag 9.45pm CET om du spelar treningskamp i Portugal.

Uansett kvar du skal spela, så reiser laget ditt av garde kl. 18:00 (CET) på tysdag og kjem heim att kl. 08:00 (CET) på torsdag. Internasjonale treningskampar må vera avtalte seinast på tysdag klokka 1800 (CET), og du kan ikkje avtala nye treningskampar i det heile før laget ditt har kome heim att på torsdag. Om ikkje ditt lag spelte ein internasjonal treningskamp, så kan du byrje avtale nye treningskampar for neste veka kl. 06:00 på torsdag.

Kvar einaste reise utanlands vil kosta 6 000 US$, men på den andre sida har internasjonale treningskampar ein tendens til å samla fleire tilskodarar.

Ymse

Talet på tilskodarar på ein treningskamp er merkbart mindre enn på ein obligatorisk kamp. Treningskampar med cupreglar trekkjer til seg fleire tilskodarar enn dei med normale reglar, internasjonale treningskamper trekkjer endå fleire.

Sjølvtilliten og lagånda vert ikkje påverka, og det vert heller ikkje tilhengjarane og humøret deira. Risikoen for skadar er derimot den same i treningskampar som i kampar elles.

Å spela på nøytral grunn

Om du ynskjer å spela ein kamp utan at eitt av laga får heimefordel, kan du velja å spela på nøytral grunn. Men om du spelar på ein arena i den same regionen som du sjølv tilhøyrer, vil du framleis få heimefordel - sjølv om laget ditt vert oppført som bortelag. Eigaren av areanen vil ikkje tena noko på desse treningskampane.

Uansett kor du vel å spela, er ein kamp mot eit lag frå utlandet å rekna som ein internasjonal treningskamp.

 
Server 071