Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Trenaren

Trenaren din er ein viktig person, både med tanke på sjølve treninga og på inspirasjonen til spelarane dine.

Trenareigenskapar

Evne: Ein dyktig trenar veit korleis treninga må gå føre seg for at spelarane skal verta betre. Dess betre trenar du har, dess meir effektiv vil treninga verta. Ein trenar kan aldri verta betre enn nivå 5 (utmerkt). Alle nye lag vil få ein nivå 3 (brukbar) trenar til å byrja med.

Leiarevne: I tillegg til å kunna trena opp spelarane effektivt, er trenaren din viktig for å inspirera spelarane dine. Lagånda kjem til å verta betre generelt sett, dersom trenaren din er ein god leiar.

Taktikk: Trenaren din kan vera defensiv, offensiv eller nøytral, noko som berre påverkar prestasjonen til spelarane dine i kampane. Ein offensiv trenar styrkjer angrepet ditt, men tenkjer mindre på forsvaret, medan ein defensiv trenar styrkjer forsvaret, men bryr seg mindre om angrepet. Ein defensiv trenar styrkjer forsvaret litt meir enn ein offensiv trenar styrkjer angrepet, men har òg tilsvarande effekt på den motsette lagdelen. Ein nøytral trenar er korkje offensiv eller defensiv, og på det viset korkje styrkjer eller svekkjer han nokon del av laget.

Tap av evner

Når trenaren har vore i klubben ein sesong, vil leiarevna hans langsamt ta til å minka. Straks leiarevna er nede på katastrofal, vil trenarevna hans byrja å minka i staden.

Å byta trenar

Om du ikkje er nøgd med trenaren din, kan du anten velja å rekruttera ein ekstern trenar, eller å gjera ein av dine eigne spelarar til trenar. Ein spelar må ha vore minst 16 veker i klubben din før han kan gjerast om til trenar. Du kan endra trenaren din på "Tilsette"-sida, som du finn under "Klubben min"-menyen.

Kom i hug at alle trenarane på eit visst evnenivå er akkurat like gode. Om du kjøper deg ein trenar med nivå 3 (brukbar) trenarevne, vil han alltid verte "gjennomsnittleg" nivå 3 (brukbar) trenar. (ein nivå 5, utmerkt trenar, vil likevel vere berre 1/2 steg betre enn ein nivå 4, solid trenar).

Når du hentar inn ein ny trenar, vil den gamle trenaren verta verande som spelar i stallen din, men han kan aldri verta trenar att, og du kan heller ikkje selja han. Om du ikkje vil ha han med i stallen din vidare, vert du nøydd til å sparka han.

Rekruttera ein ekstern trenar

Når du skal velja deg ein trenar, er det viktig å avgjera kva for ein spelestil du vil trenaren din skal ha, og så må du bestemma kor god han skal vera. Kvar kombinasjon av leiarevne og trenarevne har ein fast pris. Dess betre trenar, dess høgare pris.

Leiarevne
Nivå dårleg (3) veik (4) måteleg (5) brukbar (6) solid (7)
Nivå: 1 - veik (4)
10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$
Nivå: 2 - måteleg (5)
10 000 US$ 22 800 US$ 41 200 US$ 65 100 US$ 94 600 US$
Nivå: 3 - brukbar (6)
79 600 US$ 182 800 US$ 329 700 US$ 521 000 US$ 757 100 US$
Nivå: 4 - solid (7)
268 700 US$ 617 100 US$ 1 112 900 US$ 1 758 500 US$ 2 555 500 US$
Nivå: 5 - utmerkt (8)
4 000 000 US$ 4 388 400 US$ 7 914 600 US$ 12 505 200 US$ 18 172 500 US$

Å gjera ein spelar om til trenar

Når du gjer ein spelar om til trenar, vil han framleis ha den leiarevna han hadde som spelar. Det er røynsla hans som avgjer kor god trenarevne han kan få, og kor mykje det vil kosta å få han opp på eit visst nivå. Så om du har ein spelar med høg røynsle og leiarevne, kan du verkeleg spara pengar. Spelaren kan uansett ikkje oppnå ei høgare trenarevne enn kva han har røynsle, og spelaren må ha vore i laget ditt i minst ein sesong (16 veker) før du kan gjera han om til ein trenar.

 
Server 070