Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hattrick Arena-tevlingar

Hattrick Arena er den alternative konkurranseforma for laga i Hattrick. Det finst mange typar Hattrick Arena-tevlingar, frå einskilde duellkampar mot andre managerar, til offisielle stigeturneringar der du kan freista verta 'Kongen på haugen'. Det er til og med private turneringar du kan oppretta og styra sjølv, og reglar valt av deg.

Merk deg at du kan framleis spela vanlege treningskampar kvar veke, sjølv om du spelar i ei turnering.

Opprette eller bli med i ei turnering

Hattrick Arena har eit fleksibelt system for oppretting av turneringar. Det er mogleg å bli med i turneringar oppretta av andre, eller oppretta ein for deg sjølv og venene dine, og ved å nytta tilpassa reglar for å gjere tevlinga meir spennande.

Som ansvarleg for turneringa, så kan du avgjera alle moglege aspekt ved turneringa. Namn, format, storleik, kamptidspunkt og spesielle reglar så som å berre tillate ein særskild kategori spelarar (heimeavla, minimum eller maksimum alder), eller setja eit lønstak eller grense for styrkerangering for deltakande lag.

Alle kan setja opp ei turnering ved å nytta Hattrick kredittar. Oppretting eller å bli med i ei turnering er gratis om du er ein Gold, Platinum eller Diamond supporter.

Kampdagar i Arenaen

Hattrick Arenakampar vert spela på nøytrale baner, og dei gjev deg ikkje noko tilskodarinntekter (og ingen nye medlemmar i supporterklubben).

Alle turneringskampar nyttar dei same kampdata som ordinære kampar. Så forma, evnene, røynsla, skadestatus og liknande til spelarane dine på kampdagen vil nyttast. Det finst likevel to unntak: lagånd (og sjølvtillit) er sett til ein fast verdi og kort fungerer ulikt. Sjå under for detaljar.

Kampar har heller ingen effekt på laget ditt eller spelarane dine etter kampen. Spelarane får heller ikkje trening eller røynsle frå desse kampane, kampane har heller ingen innverknad på formasjonsrøynsle, lagånd og så vidare.

Divisjonsbataljar og trofèar

Du vil òg finne fleire ulike offisielle tevlingar i Hattrick Arena. Desse er oppretta av Hattrick, og du kan delta gratis om du vert invitert.

I divisjonsbataljar kan du og andre managerar i serien din tevla mot dei andre seriane i divisjonen din. Kvar runde vert serien din trekt mot ein annan serie, der alle dei deltakande laga vil møte eit lag frå den andre. Målet er å kunne feire at de er den beste serien i divisjonen dykkar når sesongen er slutt!

Hattrick arrangerer òg to andre turneringar som vert spela i sesongpausen. Ættarledsmeisterskapen er ei turnering der managerar som byrja spele Hattrick om lag på same tid vert sett opp mot kvarandre.

Supportermeisterskapen er ei invitasjons-turnering for alle noverande Hattrick supporterar.

Hattrick Arena-effekter i detalj

Alle detaljar du treng å vete om Arenakampar finn du her:

 • Lagånd: Lagånda er sett til eit fast nivå (tilfredse) i Hattrick Arenakampar.
 • Sjølvtilliten til spelarane: Sjølvtilliten til spelarane er sett til eit fast nivå (glimrande) i Arenakampar.
 • Skadar: Du vil ikkje få skadar i Arenakampar, men om spelaren din alt har ein skade frå ein ordinær Hattrick-kamp, så vil dei ikkje kunne spela.
 • Kort (eigne turneringar): Turneringar har sin eigen kortstatus, og eit annleis system med raude / gule kort frå 'vanlege' Hattrick. Eit kvart kort motteke i ein turneringskamp vil berre gjelda for kampar som er ein del av turneringa. På same vis vil ein spelar som får raudt kort i ein vanleg kamp i Hattrick framleis få lov til å spela ein turneringskamp.
 • Kort (stigar): Kort tel ikkje i det heile i stigekonkurransar.
 • Trening: Spelarar mottek ikkje trening frå å spela turneringskampar.
 • Røynsle: Spelarar får ikkje noko røynsle av å spela turneringskampar.
 • Formasjonar: Den noverande formasjonsrøynsla di i "normale" Hattrick vert òg nytta i turneringskampar. Du vil likevel ikkje få noka formasjonsrøynsle frå turneringskampar.

Stigetevlingar

I ei stige er målet ditt å nå den høgste rangeringa og bli 'Kongen på haugen'. Og så bli verande der så lengje du kan. For å nå toppen, må du utfordra andre lag rangert over deg for å ta deira plass i stigen.

Utfordringsreglar

Kva lag du kan utfordra er avhengig av kvar i stigen du er plassert.

 • Pos 2-5: Kan berre utfordrast av laget som er like over dei i stigen.
 • Pos 6-11: Kan utfordre lag 1-2 plassar over dei, men ikkje høgare enn 5 plass.
 • Pos 12-18: Kan utfordre lag 1-3 plassar over dei, men ikkje høgare enn 10 plass.
 • Pos 19-39: Kan utfordre lag 1-5 plassar over dei, men ikkje høgare enn 16 plass.
 • Pos 40-63: Kan utfordre lag 1-7 plassar over dei, men ikkje høgare enn 35 plass.
 • Pos 64-99: Kan utfordre lag 1-10 plassar over dei, men ikkje høgare enn 57 plass.
 • Pos 100-129: Kan utfordre lag 1-15 plassar over dei, men ikkje høgare enn 90 plass.
 • Pos 130-169: Kan utfordre lag 1-25 plassar over dei, men ikkje høgare enn 115 plass.
 • Pos 170-199: Kan utfordre lag 1-35 plassar over dei, men ikkje høgare enn 145 plass.
 • Pos 200-249: Kan utfordre lag 1-50 plassar over dei, men ikkje høgare enn 165 plass.
 • Pos 250-599: Kan utfordre lag 1-75 plassar over dei, men ikkje høgare enn 200 plass.
 • Pos 600-1099: Kan utfordre lag 1-100 plassar over dei, men ikkje høgare enn 525 plass.
 • Pos 1100-2499: Kan utfordre lag 1-250 plassar over dei, men ikkje høgare enn 1000 plass.
 • Pos 2500-5499: Kan utfordre lag 1-500 plassar over dei, men ikkje høgare enn 2250 plass.
 • Pos 5500+: Kan utfordre lag 1-1000 plassar over dei, men ikkje høgare enn 5000 plass.

Utfordraren betalar for kampen og utfordra lag aksepterer utfordringa automatisk. Kampen vert spela 24 timar etter at utfordringa er sendt. Om utfordraren vinn, så vert Kredittane refundert.

Posisjonsendringar etter ein kamp

Om du utfordrar eit lag og vinn, så tek du plassen til det laget du utfordra. Det utfordra laget vert flytta ned 1 posisjon (dette gjeld òg for alle andre lag mellom dei to laga i stigen).

Døme: Lag A er på 54. plass og utfordrar B, for tida på 47. plass. Om A vinn, så tek A 47. plassen frå B. B vert flytta ned til 48. plass, og laget som hadde 48. plass vert flytta ned til 49, laget som hadde 49. plass vert flytta ned til 50, og så bortetter.

Om du tapar, så vil båe laga verta verande på plassane sine.

Friperiodar frå utfordringar

Etter ein kamp der du vart utfordra , kan ikkje andre lag utfordra deg på 12 timar (sidan starten på den siste kampen din). Dette vil seia at du har ein friperiode til sjølv å utfordra eit lag og klatra i stigen.

Etter ein kamp der du var utfordraren, kan du ikkje utfordra eit anna lag i minst 12 timar (sidan starten på den siste kampen din). Dette for å gje andre lag ein sjanse til å utfordra deg (og i tillegg for å hindra scenario kor til dømes #2 med det same alltid utfordrar #1, og som gjer det umogleg for #3 å utfordra han og ta den plassen).

 
Server 071