Me nyttar informasjonskapslar - dei hjelper oss med å levera ei betre oppleving til deg medan du er innlogga.
Ved å nytta nettstaden vår aksepterer du at me kan lagra og aktivera informasjonskaplar på eininga di.

Hattrick Masters

Hattrick Masters er ei internasjonal turnering for alle cup- og serievinnarane i verda. Turneringa går over fire veker, og ho startar etter runde 4 i kvar sesong. Kampane vert spela kl 16.00 på måndagar og 20.00 på torsdagar.

Kampoppsett

256 lag kan vera med i Masters, og turneringa vert spela som ein vanleg cup med åtte rundar. Trekninga for kvar runde er heilt og fullt tilfeldig, og kampane vert spela på nøytral grunn.

Om det er for mange lag til den fyrste runden, vil nokre lag (tilfeldig utvalde) gå vidare frå fyrste runden, og fyrst koma inn i Hattrick Masters i andre runde. Om ein av cup- og serievinnarane har vorte til eit datastyrt lag, eller om laget har skifta manager, kan dei ikkje vera med i Masters. Om eit lag vinn både serie og cup i same sesong, så vert dei det einaste laget frå den nasjonen som deltek i Masters.

Særskilde turneringsreglar

Det er nokre særskilde reglar i Masters:

Kort og skadar: Kort har ikkje noko å seia (utanom raude kort i kampane, sjølvsagt), medan alt omkring skadar er som normalt.

Lagånd: Å spela "Viktigaste kampen i sesongen" (MOTS) eller "Ta det roleg" (PIC) vil ikkje redusere/auke lagånda til laget ditt like mykje som etter ein vanleg kamp. Men effekten av laginnstillinga er den same, nett som i ein vanleg kamp.

Trening: Masterskampar verkar ikkje inn på treninga til spelaren.

Inntekter frå Masters

Heime- og bortelaget deler tilskodarinntektene 50/50. Dei beste laga får òg noko pengepremiar som vist under.

Vinnaren av Hattrick Masters får 800 000 US$, toaren får 400 000 US$ og dei to tapande semifinalistane får 200 000 US$ kvar. Dei tapande kvartfinalistane får 100 000 US$ kvar, og dei 16 siste tapande laga får 50 000 US$.

 
Server 070