Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Додаток 4. Трансфер цени

Пари за агентот

0 дена 12%
1 ден 10,45%
2 дена 9,95%
3 дена 9,59%
4 дена 9,3%
5 дена 9,05%
6 дена 8,83%
1 недела 8,62%
2 недели 7,55%
3 недели 6,76%
4 недели 6,12%
5 недели 5,57%
6 недели 5,09%
7 недели 4,65%
8 недели 4,24%
9 недели 3,87%
10 недели 3,52%
11 недели 3,19%
12 недели 2,88%
13 недели 2,58%
14 недели 2,3%
15 недели 2,03%
16 недели 2%

Пари за претходниот сопственик

0 натпревари 0%
1 натпревар 0,25%
2 натпревари 0,5%
3 натпревари 1,0%
4 натпревари 1,5%
5 натпревари 2,0%
7 натпревари 2,5%
10 натпревари 3,0%
20 натпревари 3,5%
40 натпревари 4,0%
 
Server 071