Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Персонал

Изборот на вистинските членови на персоналот е од големо значење за развојот на вашиот клуб. Тие можеби не седат на клупата за време на мечот, но тие работат со играчите во текот на неделата или извршуваат други клучни функции во рамките на клубот. Тие се дополна на вашиот тренер и за вас како менаџер и многу значајно да ги одберете вистинските луѓе околу вас.

Ефекти и нивоа на вештина

Секој придонес што ќе го добивате од специјалистот ќе биде прикажан како статички бонус на страната од вашата тимска статистика. Овој бонус ќе биде секогаш видлив за вас. Но, бидејќи тимската статистика е динамичка и врз неа влијаат разни фактори, каков ќе биде финалниот ефект од вработениот специјалист е тешко да се предвиди. Но, важно е да знаете дали се движите во вистинска насока или не. Колку е поголема вештината на специјалистот, толку е бонусот со поголем ефект. Овие бонуси се линеарни што значи секое екстра ниво придонесува повеќе од претходното. Ако имате повеќе специјалисти од иста категорија, бонусите ќе се комбинираат, но ќе бидат прикажани како еден. На овој начин, помошник тренер со ниво 4 има ист ефект како двајца помошници тренери со ниво 2. Можете да видите на страната за персонал кој е актуелниот бонус и како тој би се сменил со секое следно вработување. Табелата со сите категории на специјалисти и бонуси се наоѓа на крајот од овој дел од упатството.

Големина на вашиот персонал

Можете да вработите максимум 4 членови на персоналот. Можете да вработите најмногу 2 помошници тренери. За другите категории на специјалисти, вашиот Управен одбор на клубот ви дозволува само по еден.

Вработување и отпуштање

Кога сакате да вработите член на персоналот, потребно е да изберете должина на неговиот договор, најмногу до 16 недели. Колку договорот е подолг, толку неговата неделна плата е помала. Можете да го раскинете договорот предвреме, доколку ви се променат плановите, но ќе го платите она што сте го заштедиле со должината на договорот и тоа двојно. Затоа таа замена е скапа и имајте го тоа во предвид. Исто така, членот на персоналот не може да биде отпуштен во првата и последната недела од неговиот договор. Освен тоа, нема други ограничувања околу тоа колку често го менувате вашиот персонал.

Раскинување на договор

Кога ќе го прекинете договорот предвреме, мора да го платите заштедениот дел двојно. Ако на пример, имате договор на 13 недели за персонал од ниво 3 и сакате да го раскинете во осмата недела, тоа значи дека дотогаш сте платиле 8 неделни плати од 4 800 US$ или вкупно 38 400 US$. Но, доколку договорот си бил склучен на 8 недели, место 13, тогаш вашиот неделен трошок би бил 6 000 US$ или 48 000 US$. Заштедата изнесува 9 600 US$, што значи дека казната за превремено раскинувањецќе биде 19 200 US$.

Цена/неделно

Времетраење на договорот Ниво 1 Ниво 2 Ниво 3 Ниво 4 Ниво 5
1 недела 2 115 US$ 4 230 US$ 8 460 US$ 16 920 US$ 33 840 US$
2 недели 2 055 US$ 4 110 US$ 8 220 US$ 16 440 US$ 32 880 US$
3 недели 1 890 US$ 3 780 US$ 7 560 US$ 15 120 US$ 30 240 US$
4 недели 1 770 US$ 3 540 US$ 7 080 US$ 14 160 US$ 28 320 US$
5 недели 1 710 US$ 3 420 US$ 6 840 US$ 13 680 US$ 27 360 US$
6 недели 1 650 US$ 3 300 US$ 6 600 US$ 13 200 US$ 26 400 US$
7 недели 1 575 US$ 3 150 US$ 6 300 US$ 12 600 US$ 25 200 US$
8 недели 1 500 US$ 3 000 US$ 6 000 US$ 12 000 US$ 24 000 US$
9 недели 1 440 US$ 2 880 US$ 5 760 US$ 11 520 US$ 23 040 US$
10 недели 1 380 US$ 2 760 US$ 5 520 US$ 11 040 US$ 22 080 US$
11 недели 1 320 US$ 2 640 US$ 5 280 US$ 10 560 US$ 21 120 US$
12 недели 1 260 US$ 2 520 US$ 5 040 US$ 10 080 US$ 20 160 US$
13 недели 1 200 US$ 2 400 US$ 4 800 US$ 9 600 US$ 19 200 US$
14 недели 1 140 US$ 2 280 US$ 4 560 US$ 9 120 US$ 18 240 US$
15 недели 1 080 US$ 2 160 US$ 4 320 US$ 8 640 US$ 17 280 US$
16 недели 1 020 US$ 2 040 US$ 4 080 US$ 8 160 US$ 16 320 US$

Категории на персонал

Помошник тренер

Бонусот за брзина на тренингот што го добивате од ангажираните Помошници тренери се додава на вашата моментална тренинг ефикасност на тимот. Затоа, бидете сигурни каков тренер имате затоа што е полошо да се трошат пари на помошници тренери, а истовремено да имате слаб главен тренер. Но кога имате компетентен тренер, добите помошници тренери ќе бидат интересна стратегија за секој тим фокусиран на тренингот како приоритет.

Ниво Брзина на тренинг Ризик од повреди Форма
Ниво: 0
Нема бонус 40% Нема бонус
Ниво: 1
+3,5% +2,5% +0,05
Ниво: 2
+7% +5% +0,1
Ниво: 3
+10,5% +7,5% +0,15
Ниво: 4
+14% +10% +0,2
Ниво: 5
+17,5% +12,5% +0,25

Детали од ефектите

Бонусот се додава на веќе постоечката ефикасност на тренингот која зависи од нивото на вештина на главниот тренер, процентот на интензитет на тренинг и процентот на кондиција. На пример, ако имате солиден тренер, со 100% интензитет и 10% кондиција, брзината на тренинг на 22-годишен со ниво на вештина импресивен на креирање игра ќе биде:

Без помошник тренер: 8 недели до следното ниво
Помошник тренер од ниво 5: 7 недели до следното ниво
Комбинација со ниво 10: 6 недели до следното ниво

Можете да вработите најмногу два помошници тренери во исто време. Доколку имате повеќе од еден, нивните комбинирани нивоа на вештина ќе креираат еден заеднички бонус. Ова значи дека помошник тренер од ниво 4 придонесува исто како и два помошника од ниво 2.

Покрај ефектите на тренингот, помошниците тренери имаат уште два дополнителни ефекти. Ја зголемуваат формата, но и ризикот од повреди.

Ризикот од повреди се пресметува како просек по натпревар и по тим, а не по играч. Основната вредност е 0,4 повреди по меч. Доктор од ниво 5 го намалува до 0,025 повреди по натпревар. Но затоа помошниците тренери го зголемуваат истиот за 0,025 по натпревар за секое ниво на нивна вештина. Тоа значи дека помошник тренер од ниво 5 ја зголемува можноста за повреда за 0,525 по натпревар (0.15 со ниво 5 Доктор), додека пак 2 помошници тренери на ниво 5 го зголемуваат ризикот на 0,65 повреди по натпревар (0.275 со ниво 5 Доктор).

Како што претходно споменавме, помошниците тренери исто така влијаат позитивно и на “скриената позадинска форма“ на вашите играчи. Ако го имате максимумот од два помошници тренери на ниво 5 (10 нивоа вкупно), позадинската форма ќе се подобри за половина (0.5) ниво. Со други зборови, придонесот кон позадинската форма на двајца помошници тренери на ниво 5 е половина од придонесот на тренерот за форма на ниво 5.

Врати се кон категориите

Доктор

Докторите се задолжени за генералната физичка и здравствена состојба на вашите играчи. Тоа значи дека работат превентивно на намалување на ризикот од повреди, но и ги се задолжени за опоравување на играчите кои ќе се повредат. Имањето на доктор во персоналот значи дека се намалува можноста од повреди, а оние кои ќе заработат таква, се рехабилитираат побрзо.

Ниво Брзина на опоравување Ризик од повреди
Ниво: 0
Нема бонус 40%
Ниво: 1
+20% -7,5%
Ниво: 2
+40% -15%
Ниво: 3
+60% -22,5%
Ниво: 4
+80% -30%
Ниво: 5
+100% -37,5%

Детали од ефектите

Секогаш кога тимот игра натпревар, постои одреден ризик некој играч да се повреди. Имањето на доктор во тимот значи дека се намалува основниот ризик од повреди. Доктор од ниво 5 го намалува основниот ризик кој изнасува 0,4 повреди по натпревар на 0,025 повреди по натпревар, но имајте во предвид дека ангажираните помошници тренери го зголемуваат тој ризик.

Ако некој играч се повреди, докторот помага тој да оздрави побрзо. Во Hattrick, ти се прикажани како проценка за колку недели играчот би се опоравил. Со секое ажурурање на здравјето на играчите играчот помалку оздравува додека да дојде до 90% од здравјето (тогаш може да игра, но е обележан со “фластер“), а потоа и до 100% кога се губи знакот за повреда покрај неговото име.

Графата покажува за колку време играчот се опоравува од повредата во зависност дали имате или не доктор. Без доктор, ако на 19 годишен играч му требаат 3 недели да се опорави, со доктор од ниво 2 опоравувањето ќе трае 2 недели, а со доктор од ниво 5 играчот ќе заздрави за приближно една и пол недела.

Во случај играчот да има 29 години, од истата повреда ќе се опоравува 6 недели без доктор. Со доктор од ниво 1 заздравувањето ќе трае 5 недели, а со доктор од ниво 5 ќе му требаат 3 недели за опоравување.

Врати се кон категориите

Спортски психолог

Менталната сила е скоро еднакво важна како и физичката. Ангажирањето на спортски психолог може да помогне во креирањето на атмосферата во тимот. Овој член на персоналот ќе помогне самодовербата и тимскиот дух да добиваат бонус од неговото ангажирање.

Ниво Тимски дух Самодоверба
Ниво: 0
Нема бонус Нема бонус
Ниво: 1
+0,1 +0,2
Ниво: 2
+0,2 +0,4
Ниво: 3
+0,3 +0,6
Ниво: 4
+0,4 +0,8
Ниво: 5
+0,5 +1

Детали од ефектите

Тимскиот дух е воден од однесувањето на тимот на теренот во претходните мечеви и тој паѓа или расте зависно што сте одиграле на претходниот натпревар. Со секое дневно ажурирање тој има тенденција да се нормализира, односно да се движи кон неговата средна вредност. Спортскиот психолог може да го унапреди процесот со тоа што ќе ја крене средната вредност кон која тимскиот дух има тенденција да се движи. Тоа значи дека тимскиот дух поспоро ќе паѓа кога ќе биде на високи вредности, односно побрзо ќе расте кон средната вредност кога ќе биде на ниско ниво. Бонусот се добива како една десеттина од ниво на тимскот дух за секое ниво од вашиот Спортски психолог. Ова значи дека Спортски психолог од ниво 5 ќе ја зголеми средната вредност на тимскиот дух за половина ниво.

Самодовербата на тимот исто така има влијание од Спортскиот психолог. Таа пред се се движи во зависност од постигнатите резултати и број на голови. Но, психологот дава бонус на нејзината вредност. Спортски психолог од ниво 5 ја зголемува самодовербата за едно ниво или една петтина за секое ниво на психологот.

Врати се кон категориите

Тренер за форма

Учинокот на играчите на теренот не зависи само од нивните нивоа на вештина и од кондицијата, туку и од формата. Таа варира во зависност од голем број фактори.

Тренерот за форма е стручен од вашите играчи да извади максимум. Тој се грижи вашиот тим да е фит и високо мотивиран. Ангажирањето на тренер за форма не е решение од кое резултатите ќе дојдат преку ноќ, ниту е неговиот ефект постојан, но во некои ситуации може да биде добра солуција.

Ниво Форма
Ниво: 0
Нема бонус
Ниво: 1
+0,2
Ниво: 2
+0,4
Ниво: 3
+0,6
Ниво: 4
+0,8
Ниво: 5
+1

Детали од ефектите

Формата на играчот е мерка колку тој ќе игра блиску до неговиот максимален потенцијал. Вредноста што ја гледате под неговото име е неговата моментална форма. Сепак, таа секогаш има тренд и нејзината вредност се движи кон таканаречената скриена позадинска форма. Со користењето на тренер за форма ќе добивате бонус на таа позадинска форма. Секогаш кога таа се пресметува (што се случува во просек на секои две недели), нејзиното ниво ќе добива бонус од 0,2 за секое ниво на вештина на тренерот за форма. Тоа значи дека тренер од ниво 5 ќе придонесе за цело едно ниво бонус. Имајте во предвид дека и покрај тоа, позадинската форма може да паѓа, но нејзиниот просек на одреден временски период ќе биде повисок од вообичаено.

Врати се кон категориите

Финансиски директор

Финансискиот директор ја зголемува финансиската флексибилност на менаџерот нешто што е корисно САМО за побогатите клубови.

(Ако сте нов корисник воопшто немате потреба од Финансиски директор.)

Управниот одбор поставува лимит на сумата која менаџерот може да ја потроши на трошоци како што се плати, трансфери или проекти на стадионот. Сите средства над тој лимит ќе бидат резервирани од страна на Одборот за да се обезбеди идната стабилност на клубот. Ако е потребно, Одборот ќе ослободи дел од тие средства и ќе ги стави на располагање за користење. Вишокот средства се ослободува по 2% од кешот секоја недела.

Со ангажирањето на Финансиски директор, Управниот одбор ќе ви дозволи поголема сума на делот на парите кои се дозволени за трошење, а стапката на неделно префрлање на пари од резервниот фонд во делот слободен за трошење ќе биде поголема. Ова би значело дека Одборот ќе ви дозволи да инвестирате многу поагресивно, отколку без Финансиски директор. Финансискиот директор е добар за тимови кои штедат пари повеќе сезони, а потоа сакаат да инвестираат во брз пробив во купот или низ лигашкиот систем.

Ниво Максимално дозволени средства Враќање/неделно
Ниво: 0
15 000 000 US$ 50 000 US$
Ниво: 1
17 000 000 US$ 100 000 US$
Ниво: 2
19 000 000 US$ 200 000 US$
Ниво: 3
21 000 000 US$ 300 000 US$
Ниво: 4
23 000 000 US$ 400 000 US$
Ниво: 5
25 000 000 US$ 500 000 US$

Пример: Тимот има акумулирано 40 000 000 US$. Без финансиски директор, Управниот одбор ќе му даде да троши 15 000 000 US$. Ако менаџерот нешто потроши, на пример 2 000 000 US$ на нов играч, ќе има на располагање уште 13 000 000 US$, но според правилата, од Одборот ќе ја добие само неделната рата од 50 000 US$.

Но, со ангажиран Финансиски директор, Одборот има повеќе доверба дека парите ќе се трошат одговорно. Доколку тој е со ниво 3, во тој случај, слободните средства за трошење ќе изнесуваат 21 000 000 US$, а екстра ќе се добиваат по 300 000 US$ неделно. Доколку сметката остане под тие 21 000 000 US$ екстрата 300 000 US$ неделно ќе се трансферира автоматски од резервациите на Одборот. од Доколку кешот порасне над тие 21 000 000 US$, вишокот пари се сели во резервниот фонд, но со стапка од 2% неделно.

Врати се кон категориите

Тактички асистент

Ангажирањето на тактички асистент ќе ја унапреди флексибилноста на тимот во делот на пристапот кон мечот и можностите за екстра наредби.Ефектот е краткорочен, односно се однесува на мечот кој претстои - така што потрудете се да го најмите само кога навистина ќе ви треба.

Ниво Екстра замени / налози Флексибилност на стилот на игра
Ниво: 0
Нема бонус Нема бонус
Ниво: 1
+1 +20pp
Ниво: 2
+2 +40pp
Ниво: 3
+3 +60pp
Ниво: 4
+4 +80pp
Ниво: 5
+5 +100pp

Детали од ефектите

Наместо досегашните 5 замени/налози за секој меч (замени, промена на однесување на играч, промена на позиции), добивате по една екстра замена/налог за секое ниво од тактичкиот асистент. Максимумотг на замени/налози е 10 колку што се добива со тактички асистент од ниво 5. Имајте во предвид дека максимумот на три замени кои може да се случат во еден меч остануваат на сила без оглед на Тактичкиот асистент.

Стилот на игра се менува од 100% дефанзивен (што е стандарден во случај на дефанзивен тренер) или 100% офанизивен (исто како да имате офанзивен тренер). Ова ќе може да го наместите за секој натпревар, во интерфејсот за местење постава, каде што ќе добиете 20pp (процентни поени) флексибилност за секое ниво на Тактичкиот асистент, во однос на стилот на игра на вашиот тренер.

На пример, ако имате дефанзивен тренер и Тактички асистент на ниво 5, можете да наместите стил на игра кој што би варирал од 100% дефанзивен до неутрален. Доколку имате неутрален тренер и Тактички асистент на ниво 5, стилот на игра ќе може да варира од 50% дефанзивен до 50% офанзивен.

Тактичкиот асистент мора да биде дел од вашиот персонал за време на натпреварот. Во случај да сте наместиле постава додека сте имале Тактички асистент, а подоцна сте го отпуштиле или му завршил договорот а не сте го обновиле, натпреварот ќе се одигра без екстра замени/налози, а стилот на игра ќе биде оној што го преферира вашиот тренер.

 
Server 071