Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Финансии

Како менаџер на својот клуб, ваша одговорност се и финансиите. Ги плаќате трошоците и ги собирате приходите иза време на неделното ажурирање. Точното време, кога се случуваат овие ажурирања, можете да го најдете на страната Распоред и случувања во земјата. На пример, ако купите играч за сума од 10 000 US$ тој ќе стане дел од вашиот тим веднаш, а ставката "Нови засилувања" ќе биде зголемена за 10 000 US$.

Приходи и трошоци

На страната за финансии можете да го видите вашиот буџет за оваа недела и финансиската состојба од минатата недела. Еве го значењето:

Приходи

Приходи од натпревар: приходите од продадените влезници од лигашките викенд натпревари играни на домашен терен и приходите од куп, односно пријателските натпревари во текот на неделата. Повеќе околу приходите од публиката можете да прочитате во поглавјето за стадионот.

Спонзори: Секоја недела, односно на секое ажурирање на финансиите, добивате одредена сума на пари од своите спонзори. Повеќе околу тоа ќе најдете во поглавјето за навивачите и спонзорите.

Продажба на играчи: Секогаш кога ќе продадете играч, добивката од таа трансанкција завршува тука. За повеќе информации погледнете во поглавјето Трансфери.

Провизија: Доколку сте добиле пари како претходен тим или пари за играч на кого вашиот тим е матичен, овие сретства завршуваат тука. За повеќе информации погледнете во поглавјето Трансфери.

Останати приходи: под оваа ставка во финансискиот биланс се евидентираат приходи од членство на нови навивачи и приходи од награди.

Трошоци

Плати: Платите на играчите ги исплаќате еднаш неделно. За секој играч плаќате 250 US$ плус одредена сума која зависи од нивоата на неговите вештини и возраст. Исто така, доколку е странец, на платата се додава и 20% бонус.

Одржување на стадион: под оваа ставка се евидентираат неделните трошоци за одржување на стадионот. Повеќе информации во поглавјето 10, на таа тема.

Реконструкција на стадион: Трошоци во случај да вршите реконструкција на вашиот стадион.

Персонал: Секој член на персоналот ќе ве чини од 1 020 US$ до 33 840 US$ неделно, зависно од нивото на персоналот (1 до 5) и должина на договорот (1 до 16 недели).

Скаутирање на младинци: овде се евидентираат неделните трошоци за вашата младинска академија или вашата неделна инвестиција во младинскиот тим.

Нови играчи: Трошоците за новокупените играчи завршуваат тука. За повеќе информации, погледнете во поглавјето Трансфери.

Останати: Сите останати трошоци, за отпуштени членови од персоналот и промовирани играчи во сениорскиот тим, се акумулирани тука.

Камата: доколку имате негативно салдо на таа сума плаќате камата која се евидентира под оваа ставка.

Кеш фондови и резервирани пари од Бордот

Бордот на директори го лимитира фондот на расположиви средства за плати, трансфери на играчи или проширување на стадионот. Сите средства над работниот капитал ќе бидат резервирани за да се обезбеди идната стабилност на клубот. Ако е потребно, Бордот ќе ослободи дел од резервираните средства, но само според определени проценти.

Финансискиот директор, кој може да го вработите во Вашиот персонал, може да ги зголеми слободните парични средства и ратата на ослободување на парите во резерва.

Долгови и банкрот

Дури и кога вашето салдо е нула можете да продолжите да трошите пари и да влезете во минус на пример за купување играчи или за менување тренер. Но, кога ќе дојдете до 200 000 US$ вашите опции за трошење ќе бидат лимитирани. Имате право на кредит од банка во висина од 500 000 US$, но на позајмената сума треба да платите висока камата. Ако вашето минусно салдо дојде до 500 000 US$ ќе добиете предупредување пред банкрот. Ако не го намалите вашиот минус до 500 000 US$ во период од две недели по добиеното предупредување, ќе го загубите тимот и ќе морате да му кажете збогум на Hattrick! Но, доколку тимот има играчи на трансфер листа за кои се дадени понуди со кои, кога тие ќе се ефектуираат, клубот ќе се врати во “безбедната зона“, или ако тимот има залиха во резервите, тој нема да банкротира (но ќе продолжи да плаќа камата од својата сметка).

 
Server 071