Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Навивачи и спонзори

Спонзорите и навивачите имаат огромен удел во приходите на клубот. Од тие причини, повеќе од важно е односите со нив да се одржуваат на високо ниво - ефектот е повеќе од загарантиран.

Расположение на навивачите

Членовите на вашиот навивачки клуб исто така имаат свој удел во клупските финансии. Членарината (30 US$ / член) се плаќа еднаш по сезона, но побитен е фактот што нивото на нивното расположение директно влијае врз приходите од продажба на влезници односно посетеноста на вашите мечеви.

Најлесен начин да го одржувате нивното расположение на високо ниво и да привлекувате нови членови е да ги исполнувате (или надминувате) нивните очекувања од вашите мечеви и сезона. Моментното расположение на вашите навивачи можете да го видите на делот од страната за навивачите.

Очекувања од сезоната

На почетокот на секоја сезона, навивачите ќе ви кажат што очекуваат од тимот. Нивните очекувања во најголем дел зависат од случувањата во минатата сезона, односно, што очекувале навивачите тогаш, а што бил крајниот исход од сезоната.

Како што вашиот тим напредува (или назадува) низ лигашкиот систем, вашите навивачи постепено ќе се навикнуваат на новонастанатите ситуации. Ако сте се пласирале во погорен ранг, во првата сезона очекувањата и нема да се толку големи. Но, ако од сезона во сезона тапкате во место, односно останувате во истата лига, навивачите имаат тенденција од вас да бараат секоја сезона по нешто повеќе.

Очекувања од натпреварот

Сезонските очекувања, секако, имаат влијание и врз очекувањата од секој меч. Во делот за навивачите можете да видите што точно очекуваат за секој меч. Во глобала, нивните очекувања се поголеми кога играте натпревар дома.

Ако натпреварот завршил во рамките на нивните очекувања, тие ќе бидат задоволни (па макар и сте загубиле, а тие биле помирени со судбината). Ако резултатот е подобар од нивните очекувања нивното расположение ќе биде уште подобро и обратно ако тој не ги задоволи. Во првите лигашки кола, реакцијата на навивачите од исходите на мечевите е поумерена.

На почеток на сезоната, очекувањата од мечевите се базираат врз сезонските очекувања на навивачите од двата тима. Како што сезоната одминува, моментната состојба на табелата и освоените бодови на двата тима добиваат се повеќе на важност. Во куп натпреварите, навивачите ги базираат своите очекувања единствено врз сезонските очекувања (вклучувајќи го и нивото на дивизијата) на двата тима.

Однесувањето на тимот и финансиската ситуација на клубот исто така имаат свое влијание врз навивачите.

Ако на вашите играчи им наредите “да играат опуштено“ или дека е “Меч на сезоната“, тоа исто така влијае врз реакцијата на навивачите од исходот на мечот. Ако резултатот е во рамките на очекувањата (или подобар), “играј опуштено“ ќе го редуцира позитивниот ефект врз навивачите, додека “Мечот на сезоната“ ќе го подобри истиот.

Ако резултатот е полош од очекувањата, “Играј опуштено“ ќе го зголеми негативниот ефект на реакцијата на навивачите, а “Меч на сезоната“ ќе го намали истиот.

Ако имате многу пари на вашата сметка, ќе ви биде потешко да ги задоволите навивачите затоа што тие чувствуваат дека е подобро тие пари да ги инвестирате во купување на подобри играчи отколку да ги чувате. Навивачите од богатите тимови реагираат посилно на порази отколку ако клубот е во лоша финансиска состојба. Што повеќе пари има вашиот тим, толку и ќе биде поголемо неговото влијание.

Спонзори

Спонзорите се доста важен извор на приход на вашиот клуб. Исто како што е со навивачите, ова значи дека оние тимови кои се поуспешни ќе бидат платени повеќе. Но спонзорите се во битка едни со други и имаат различни стратегии за тоа како би сакале да го наградат вашиот тим, и ова е нешто што менаџерите можат да го искористат во нивна корист.

Во недела 16, неделата пред да започне сезоната, на менаџерот му се презентираат различните понуди од спонзорите за претстојната сезона.

Сите тимови во лигата имаат подеднакви шанси да добијат одреден тип на понуда, но сумата која ќе им биде понудена може да биде различна. Тоа е затоа што спонзорите ја базираат својата понуда врз основа на нивото на навивачкиот клуб, како и тоа во која дивизија се наоѓате. Ова значи дека тимовите ќе добијат различни понуди, и менаџерот е тој кој треба внимателно да размисли која понуда најмногу одговара на неговиот тим.

Во сите договори има фиксен приход, кој се исплатува секоја недела. Како додаток се вклучуваат еден и повеќе можни исплати на бонус. Некои се лесни за исполнување и нудат помала исплата, додека други носат поголем ризик, но затоа и бонусот кој се исплаќа е поголем. Договорите завршуваат на крајот на сезоната, кога и се понудуваат нови договори кои може да се изберат за наредната сезона

Доколку не изберете договор, Управниот Одбор ќе направи избор за вас. Управниот Одбор секогаш ќе го избере договорот кој сноси најмал ризик, а со тоа и помал потенцијален бенефит.

 
Server 071