Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Тренер

Вашиот тренер е важен дел од клубот кој е одговорен за тренингот и мотивирањето на вашите играчи.

Способности на тренерот

Вештина: вештината на тренерот значи колку добро ги познава вистинските методи за тренинг на играчите со цел да ги подобри нивните знаења. Колку е таа вештина поголема, толку и тренингот е поефикасен. Највисоко ниво на вештина на тренер е ниво 5 (одличен). Сите нови тимови за почеток добиваат тренер со вештина преоден.

Водство: Освен планирањето на тренинг активностите, тренерот треба да ги инспирира играчите. Глобално, вашиот тимски дух ќе биде подобар доколку тренерот е добар лидер.

Тактика: Тренерот може да биде офанзивен, дефанзивен или неутрален, што има ефект исклучиво на перформансите за време на натпреварот. Офанзивниот тренер го подобрува нападот на сметка на одбраната, а дефанзивниот тренер ја подобрува одбраната на сметка на нападот. Дефанзивниот тренер малку повеќе ја унапредува одбраната отколку што офанзивниот тоа го прави со нападот. Неутралниот тренер не е ниту офанзивен ниту дефанзивен што значи дека не го унапредува ниеден дел од тимот, но ниту го уназадува.

Намалување на способностите

Откако тренерот ќе мине повеќе од една сезона во клубот, нивото на неговото водство полека опаѓа. Во моментот кога тоа ќе падне на најниското, катастрофално ниво, почнува да опаѓа неговата способност како тренер.

Промена на тренерот

Ако не сте задоволни од тренерот, можете да земете нов екстерен тренер или да го промовирате во тренер некој од вашите актуелни играчи. Играчите од вашиот тим имааат право да бидат промовирани во тренер, доколку имаат поминато 16 недели од нивното пристигнување во тимот. Тоа можете да го направите во менито „Персонал“ под „Мојот Клуб“.

Запаметете, сите тренери со одредено ниво на вештина се еднакви. Но, ако на пример ангажирате тренер со ниво 3 (преоден) вештина на тренирање, тој секогаш ќе биде "средно" ниво 3 (тренер со ниво 5 (одличен) е само половина чекор повеќе од тренер со ново 4 ( солиден) тренер).

Кога ќе земете нов тренер, стариот тренер останува во тимот како играч, но никогаш повеќе не може повторно да стане тренер, ниту пак можете да го продадете. Ако не сакате да го задржите, ќе мора да го отпуштите.

Ангажирање на тренер од надвор

Кога ќе ангажирате нов тренер, прво треба да решите каков стил на игра сакате од вашиот тренер, па потоа со каква вештина би сакале да биде. Секоја комбинација од вештина и лидерство има определена цена, секако, што е тренерот подобар, толку е и цената поскапа.

Водство
Ниво лош (3) слаб (4) недоволен (5) преоден (6) солиден (7)
Ниво: 1 - слаб (4)
10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$ 10 000 US$
Ниво: 2 - недоволен (5)
10 000 US$ 22 800 US$ 41 200 US$ 65 100 US$ 94 600 US$
Ниво: 3 - преоден (6)
79 600 US$ 182 800 US$ 329 700 US$ 521 000 US$ 757 100 US$
Ниво: 4 - солиден (7)
268 700 US$ 617 100 US$ 1 112 900 US$ 1 758 500 US$ 2 555 500 US$
Ниво: 5 - одличен (8)
4 000 000 US$ 4 388 400 US$ 7 914 600 US$ 12 505 200 US$ 18 172 500 US$

Промовирање на сопствен играч како тренер

Кога за тренер ќе поставите сопствен играч, тој го задржува своето ниво на лидерство. Од друга страна, неговото ниво на искуство го одредува нивото на тренерската вештина, односно до кое ниво на тренерска вештина тој би дошол. Што значи, ако имате играч со високо ниво на искуство и со високо лидерство - имате голем потенцијал за иден тренер. Играчот не може да биде повисоко ниво на тренер од неговото ниво на искуство. Со тоа што, играчот што сакате да го промовирате во тренер, мора да е член на вашата екипа повеќе од една сезона, односно повеќе од 16 недели.

 
Server 070