Нашиот сајт кориси cookies - тие ни помагаат да ви овозможиме поголем задоволство со играта.
Користејќи ја нашата веб страна истовремено го прифаќате користењето на cookies.

Индивидуални наредби

Позиција Тактики Ефект
Бек Офанзивно Нешто повеќе на Крило, нешто повеќе Креирање игра, помалку Одбрана
Дефанзивно Нешто повеќе Одбрана, помалку на Крило, нешто помалку Креирање игра.
Кон средина Многу повеќе Одбрана кон средина, помалку Одбрана на бековски позиции, многу помалку на Крило, нешто повеќе на Креирање игра
Централен одбрамбен Офанзивно Повеќе Креирање игра, многу помалку Одбрана
Кон крило Многу повеќе Одбрана на бековски позиции, многу помалку Централна Одбрана, одредена вредност на Крило и нешто помалку Креирање игра
Крило Офанзивно Повеќе на Крило, нешто повеќе на Додавање, помалку на Креирање игра
Дефанзивно Многу повеќе Одбрана, помалку на Крило, помалку на Креирање игра, нешто помалку на Додавање
Кон средина Нешто повеќе Креирање игра, помалку на Крило, нешто повеќе на Централна одбрана, нешто помалку на Бековски позиции, нешто повеќе Додавање во средина, помалку додавање на Крило.
Среден ред Офанзивно Повеќе на Додавање, многу помалку на Одбрана, нешто помалку Креирање игра, нешто повеќе на Напад
Дефанзивно Повеќе Одбрана, помалку Додавање, нешто помалку Креирање игра, нешто помалку Напад
Кон крило Повеќе на Крило, нешто помалку Креирање игра, нешто повеќе Додавање и Одбрана по крило, нешто помалку Додавање и Одбрана по средина, без Напад.
Напаѓач Дефанзивно Нешто повеќе Креирање игра, повеќе на Додавање (уште повеќе додавање кон страните, ако е напаѓач-техничар), многу помалку во Напад и нешто помалку на Крило.
Кон крило Повеќе на Крило, многу повеќе во Напад по Крило и нешто повеќе на Додавање на Крило, многу помалку во Напад по средина и нешто помалку Додавање по средина, нешто помалку Напад, Крило и Додавање на другата страна, нешто помалку на Среден ред
 
Server 070